Dahle tok ordet i spørretimen i bystyret for å be ordfører Trude Drevland (H) refse byrådsleder Monica Mæland (H).

Bakgrunnen var en artikkel i Bergens Tidende 12. april, der Dahle hevder at han ble uthengt som løgner av byrådslederen.-Det er sjelden jeg beskylder politikerkolleger for løgn, men denne påstanden fra Dahle er rett og slett ikke sann, sa Mæland til BT.

-Tolerer ikke dette

Mæland kommenterte Dahles kronikk i BT 11. april. Der skrev Dahle at det har skjedd en så stor overføring av makt fra bystyret til byrådet at det i realiteten umyndiggjør bystyret.

— Jeg må selvsagt godta at det er politisk uenighet om min analyse. En diskusjon om en slik uenighet er nettopp noe av det som var formålet med min kronikk. Jeg tolererer gjerne spisse formuleringer, der en spade kalles for en spade – også når det rammer meg selv. Jeg må selvsagt også tåle påpeking av eventuelle faktafeil, noe byrådslederen ikke klarte å påvise. Men jeg tolererer ikke å bli uthengt som løgner når det bevislig er jeg som taler sant, sa Dahle i bystyret i dag.

Han stilte spørsmål til ordfører Trude Drevland:

— Hva vil ordføreren gjøre for å markere at det ikke kan aksepteres at byrådslederen uberettiget stempler kritiske utsagn fra en bystyrerepresentant som «løgn»?

Drevland angrep Dahle

Drevland måtte dermed overlevere klubben til varaordfører Tor Woldseth, og svare. Hun sa at hun ønsker en høy takhøyde i den offentlige debatten.

— Dahle tillegger meg en innflytelse som jeg ikke har. Min makt og myndighet begrenser seg til debatten i denne sal, og der gjør jeg mitt for å holde den innenfor akseptable rammer. Ingen er interessert i at jeg skal refse noen representanter for hva de sier i avisen, sa Drevland.

Hun benyttet også anledningen til å gjøre det klart at også hun var uenig i Dahles virkelighetsbeskrivelse.

— Jeg er sterkt uenig i det Dahle skriver. Tvert imot mener jeg hvert bystyremøte er et eksempel på folkestyrets makt, sa hun.Dahle tok replikk på at han mente ordføreren hadde en plikt til å ivareta debatten og bystyrerepresentantenes mulighet til å delta i debatten.

— Problemet er at mange tror at Monica Mæland snakker sant når hun kaller meg løgner. Men utsagnet hennes savner ethvert grunnlag i realitetene, sa Dahle.

Mæland kommenterte ikke replikkutvekslingen.