Hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune, Renathe Øen, er blitt gjort kjent med saken til Træland.

- Slik jeg oppfatter dette så er ikke det han har skrevet på Facebook noe særlig å reagere på. Han forteller hvilket standpunkt han har på miljø., sier hun

Skal være åpenhet

— At arbeidsgiver reagerer på den måten er spesielt. Jeg er ikke sikker på hvilken hjemmel lederen har for å innkalle ham på bakgrunn av en slik uttalelse, sier hun.

Øen vil ikke kommentere denne spesifikke saken ytterligere, i påvente av en eventuell utvikling. Prinsipielt sett vil hun gjerne kommentere ytringsfriheten i Bergen kommune.

- Visjonen til kommunen om åpenhet og ytringsfrihet er flott, og det er ikke tvil om at det er trygt å jobbe et sted som har slike visjoner. Men når man går forbi denne visjonen, og ser dypere ned i systemet, tror jeg dette med åpenhet er en større utfordring enn man ønsker, og at folk nok ikke tør å si fra åpent om at de er uenige med ledelsen sin i saker.

Jobber godt

Byrådsleder Monica Mæland (H) hadde ikke hørt om denne saken da BT ringte henne, og presiserer at hun ikke kjenner bakgrunnen for konflikten.

- Med forbehold om det, mener jeg denne ytringen ligger innenfor det vi må tåle.

Mæland sier de vil tydeliggjøre ønsket om ytringsfrihet i kommunen, derfor har de lagt frem denne saken.

- Bergen har gått foran i arbeidet med ytringsfrihet. Jeg kjenner ikke til noen andre kommuner som har gjort dette.

Byrådslederen viser til at de har undersøkt hvordan kommunens ansatte oppfatter ytringsfriheten sin, i tillegg til at de legger frem en sak om etter.

- I den har vi gjort et ærlig forsøk på å balansere de hensynene som ligger bak behovet for både ytringsfrihet og lojaliteten til arbeidsgiver og dem man faktisk tjener, nemlig byens befolkning.