En mannlig gjest reagerte på praksisen og har klaget utestedet inn for Bergen kommune.

— Han hadde vært ute sammen med en kvinne og en annen mann. Mennene måtte betale, mens kvinnen slapp, og det syntes klageren var pussig, sier Gro Gaarder, som leder Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Leverte video som bevis

Klageren gjorde også et opptak med mobilen. I videosnutten forklarer en av de ansatte på Feliz at kvinner slipper inn gratis fordi det er «mest menn som går på byen».

Daglig leder Frode Minde ønsker fortsatt å la kvinner slippe å betale på fredagskveldene.

— Vi er veldig opptatt av å være et attraktivt sted for kvinner. På fredagene er det stor konkurranse mellom nattklubbene. Det kan lett bli en overvekt av menn, sier han til Bergensavisen.

Kvinner har de siste to månedene hatt gratis adgang.

- Ulovlig

Kommunen har sendt et brev til utestedet og bedt dem gjøre rede for praksisen.

— Hvis de slutter med dette, er det greit. Hvis ikke får vi ta saken til Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier skjenkesjef Gaarder.

Ombudet bekrefter overfor bt.no at forskjellsbehandlingen er ulovlig.

— Dette er etter loven en ulovlig praksis. Vi får mange henvendelser om denne problemstillingen, sier May Schwartz, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Høyst sannsynlig vil ombudet gjøre et hastevedtak for å få slutt på mannediskrimineringen til Feliz.

Konsertarrangør fikk refs

I brevet til Feliz (Word-dokument) viser kommunen til et lignende tilfelle som ble behandlet av ombudet.

«Likestillingsombudet mottar stadig henvendelser på ulike priser for kvinner og menn i forbindelse med markedsføring, for eksempel av et arrangement. Så lenge det ikke foreligger en saklig grunn eller forskjellsbehandlingen fremmer likestilling, er dette i strid med loven,» het det i uttalelsen.

Avgjørelsen gjaldt en konsert der gutter måtte betale 50 kroner for å komme inn, mens jentene slapp unna med 30 kroner.

Her er loven

Det generelle forbudet mot forskjellsbehandling av kvinner og menn er nedfelt i paragraf 3 av Likestillingsloven.

Bør utesteder ha lov til å forskjellsbehandle kvinner og menn? Si din mening i feltet under!