Forbundsleder Erik Bratvold i Norsk Sjømannsforbund er klinkende klar på det punktet.

— Vi vil kreve at de utenlandske sjøfolkene skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår hvis de bemanner utenlandske skip i norsk rutefart, helt uavhengig av flagg og hvilke nasjonalitet sjøfolkene har, sa Erik Bratvold på generalforsamlingen i Rederienes Landsforening som pågår i Bergen fra 23 til 25. mai.

Advarsel til Molslinjen

Ingen i salen var i tvil om at advarselen var spesielt adressert til danske Molslinjen som har søkt om konsesjon for hurtiggående bil- og passasjerfartøyer mellom Bergen og Stavanger.

Etter at Hordalands-politikerne vendte tommelen ned i spørsmålet om konsesjon, er det nå opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre søknaden.

Konsernsjef Dagfinn Neteland i HSD, som er negativ til både C. G. Brøvigs selskap Norske Ferger AS og Molslinjens inntreden på Bergen-Stavanger, tror personlig at Molslinjen vil få sin konsesjon.

Brøvig har allerede fått konsesjon, men har ennå ikke etablert sin planlagte rute.

Nettolønn i nabolandene

— Så vel danske som svenske rederier har fått innført nettolønn for sine sjøfolk. Så blir spørsmålet om ikke den langt lavere utbetalingen som rederiene i våre naboland slipper unna med likevel vil tilsvare norsk lønnsnivå, justert for skatt som norske sjøfolk må betale. Dermed får norske rederier likevel konkurranse fra lavkostrederier. Hva kan Sjømannsforbundet gjøre med det?

— Vi krever kort og godt nettolønnsordning også for norske sjøfolk på alle typer skip, sier Bratvold.

Dagfinn Neteland ser ikke bort fra at HSD kan komme til å flagge ut fartøyer, så vel hurtigbåter som ferger. Sverige og Danmark er aktuelle registreringsland. Men han opplyser at det ikke finnes konkrete planer om utflagging ennå.

Ifølge administrerende direktør Harald Thomassen i Rederienes Landsforening tyder signaler fra Samferdselsdepartementet så langt på at utflagging ikke skal innebære problemer i forhold til forpliktelsene knyttet til ruteløyver og vilkårene for å motta driftstilskudd fra stat og fylker.

— Hittil har debatten om rammevilkårene for sjøfartsnæringen hovedsakelig handlet om utenriksfarten, men når rederier i innenriks rutefart vurderer utflagging bør det være et sterkt signal om at heller ikke rammebetingelsene for norsk innenriksfart er slik de bør være, sier Thomassen.