— Det er den verste dagen vi ser nå. Vi har aldri hatt så bratt kurve på morgenen noensinne, sa leder Ingvar Tveit i kommunens helsevernetat til bt.no mandag morgen.

I dag er det altså verre.

Tilbudet om gratisbuss virker foreløpig ikke å ha klart å snu utslippstrenden. Luften ved Bergen Rådhus og på Danmarks plass har høyere forekomster av nitrogendioksid enn i går.

Norsk institutt for luftforskning måler hver time forurensingen på Danmarks plass og Rådhuset. I går var maksimumsverdien ntrogendioksid 349,8 mikrogram per kubikkmeter på Danmarks Plass.

Klokken 09.00 i dag passerte de den rekorden med god margin: 385,8 mikrogram per kubikkmeter ble målt. Den akseptable grensen er 200.

Nitrogendioksid er en interessant gass fordi den knyttes direkte til utslipp fra biltrafikken.

— Det virker

Til tross for at NO2-verdiene stiger: Krisetiltakene med gratisbuss har hatt effekt, mener Bergen kommune.

— Det ville vært enda verre dersom vi ikke hadde satt i gang tiltakene. Det viser rapportene vi har fått inn. Forurensingsverdiene ville vært enda mer kritiske uten krisetiltakene, sier Elisabeth Johnsen, politisk rådgiver for miljøbyråd Lisbeth Iversen.

Artikkelen oppdateres.

Hva bør gjøres for å forbedre luften i Bergen? Si din mening!

VERRE: Grafen viser høyere forekomster av nitrogendioksid på Danmarks plass i dag enn i går. ILLUSTRASJON: luftkvalitet.info