Utekontakten, som er underlagt Bergen kommune, la denne uken frem en rapport om konsekvensene av forbudet mot sex-kjøp. Landsstyremedlem Ane Kristine Aadland i Ottar gir rapporten det glatte lag.

– Rapporten stryker på flere punkter, særlig når det gjelder metodikk og redelighet. Til tross for at Utekontakten er en kommunal instans, har den en tydelig politisk slagside, og opptrer useriøst i forhold til norsk lov, sier Aadland.

– En politisk aktør

Ottar har lenge kjempet for forbudet mot sex-kjøp, som ble innført fra nyttår.

Aadland mener Utekontakten legger til rette for sex-salg, i stedet for å hjelpe kvinner ut av prostitusjonen.

– De uttrykker glede over at politiet ikke håndhever loven, og kritiserer hotelleiere som ikke ønsker sex-salg på sine rom. Utekontakten opptrer som en politisk aktør. Jeg lurer på hva mandatet deres er. Er det Utekontaktens oppgave å være en interesseorganisasjon for prostituerte, og legge til rette for at de får solgt kroppen sin til best mulig pris? spør Aadland.

– Politiet må gjøre jobben

Hun mener også det er ullent hvilke grupper som er Utekontaktens kilder.

– I rapporten nevnes det en fokusgruppe med særlig kjennskap til prostitusjonsmarkedet, basert på egen erfaring. Hva betyr egentlig det? Er det prostituerte eller horekunder de har snakket med? Dette er ikke en nøytral kartlegging. Man blir ikke ekspert på prostitusjon om man er prostituert, på samme måte som man ikke blir ekspert på voldtekt av å ha blitt voldtatt, mener Aadland.

BT skrev tirsdag at prostituerte i Bergen har fått det vanskeligere på grunn av færre kunder. Ottar mener det viser at loven virker.

– Det er blitt færre horekunder selv om politiet ikke har løftet en finger for å håndheve loven. Jeg skulle ønske at politiet gjorde jobben sin. Dessuten må hjelpeapparatet styrkes, slik at de prostituerte får muligheten til å omskolere seg. Ingen velger å selge sex hvis man har et annet valg, sier Aadland.

BT har ikke lykkes i å innhente kommentar fra Else Kristin Utne Berg eller Astrid Gerdts, som er henholdsvis leder og teamleder i Utekontakten.