Tilståelsen kom etter et flere timer langt avhør i går.

— Han har erkjent å ha tent på fem branner, sier politioverbetjent Jan M. Skulstad ved Bergen Sentrum politistasjon.

Det dreier seg om søndagens fire branner på Kronstad, i tillegg til en brann i Damsgårdsveien på lørdag. Mannen skal selv ha ønsket å forklare seg fritt for politiet, og gikk i avhør uten forsvarer.

Han har forklart at han brukte fyrstikker, ulike former for tennvæske, samt rusk og planker for å få det til å brenne.

Politiet kommer til å gjennomføre flere avhør av 48-åringen.

Ba om helsehjelp

Mannen er tidligere domfelt for minst tre tilfeller av voldsbruk, og satt 45 dager i fengsel i fjor. Han er også dømt for å ha slått etter og ha opptrådt truende mot tilfeldig forbipasserende på Danmarksplass.

I går var 48-åringen formelt bare siktet for ett tilfelle av ildspåsettelse, og mistenkt for tilknytning til ytterlige tre branntilfeller. Etter avhøret ble siktelsen utvidet til å gjelde fem branntilfeller. Også tekniske funn og observasjoner skal knytte 48-åringen til brannene.

— Dette er nok en person som har behov for oppmerksomhet. Slik situasjonen er, er det nødvendig med en medisinsk vurdering av han. Han har selv gitt uttrykk for at det kan være behov for det, sier Skulstad.

Politiet vil se hva som blir utfallet av den medisinske vurderingen, før de vurderer om han skal fremstilles for varetektsfengsling.

Kritisk til politiet

Sent i går kveld ble advokat Knut Harald Braathen oppnevnt som forsvarer for 48-åringen. Han retter kritikk mot politiet fordi han ikke ble varslet om avhøret.

— Det er åpenbart at jeg burde blitt ringt opp i forkant. Klienten må få snakke med sin forsvarer før han tar stilling til om det er nødvendig med bistand eller ei, sier Braathen.

Han hadde i går kveld ikke snakket med sin klient, men skal besøke han i dag.

— Jeg har grunn til å være bekymret for helsen hans. Hvis han har hatt medisinske problemer også på det tidspunktet han ble avhørt, så mener jeg at det er grunnlag for kritikk mot politiet, sier forsvareren.

Berusede vitner

Fra samme leilighet som 48-åringen holdt til i, hentet politiet fire andre personer. Med unntak av én kvinne som ble løslatt søndag kveld, måtte alle tilbringe natten i fyllearresten. Etter å ha blitt avhørt i går, ble de løslatt.

— Vitneforklaringene har ikke kastet spesielt lys over saken. De har vært sammen med den mistenkte i leiligheten, men har ikke fått med seg hva som har skjedd fordi de var svært beruset, sier Skulstad.

Politiet tror 48-åringen har vært alene om brannstiftingen.

— Knytter dere mannen til flere av brannene i Bergen?

— Per i dag er ikke det sannsynlig. Han sier at han ikke har noe med de andre brannene å gjøre. Måten disse fem brannene er antent på, tilsier også at årsaken skiller seg fra de andre brannene, sier Skulstad.

Jo Straube