— Truslene kom først da jeg søkte om separasjon. Da begynte alle problemene, sier "Bjørg"."Bjørg" ser en snarlig skilsmisse som den eneste måten å komme videre på. Hun synes det er hårreisende at regelverket gir ektemannen anledning til å trenere skilsmissen. Ektemannens advokat, Jan Magne Eidsvik, viser til at hans klient mener at vilkåret for umiddelbar skilsmisse etter Ekteskapslovens paragraf 22 ikke er til stede. Ut over det ønsker han ikke å kommentere saken. Informasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI), Are Sauren, opplyser at utlendinger som gifter seg med nordmenn får oppholdstillatelse for ett år om gangen de første tre årene av ekteskapet. Deretter får de permanent oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag.Med andre ord: Skiller man seg før det er gått tre år, er sjansen stor for at man blir kastet ut av landet. Skiller man seg etter tre år, får det ingen konsekvenser for oppholdstillatelsen.- Men vilkåret er at ekteskapet består i tre år, og at partene virkelig bor sammen. Disse undersøkelsene er det politiet som skal foreta. Fra tid til annen hører vi om saker der utenlandske statsborgere gifter seg med nordmenn, åpenbart bare for å få oppholdstillatelse. Vi har ingen oversikt over hvor utbredt dette er, sier Are Sauren.