— Jeg opplever at medias og en del politikeres beskrivelse av Florida sykehjem er feilaktig. Mediedekningen har vært helt ute av proporsjoner, sa Nicolajsen da han i dag tidlig ble utspurt i høringen om situasjonen ved sykehjemmet.

- Dyktig leder

Det er komite for helse og sosial som arrangerer høringen, som kom i stand etter flere rapporter i media om feilbehandlinger, manglende legedekning og dårlige fysiske forhold ved sykehjemmet, som i hovedsak brukes til akutte innleggelser. En eldre mann døde etter at pleiepersonalet ikke oppdaget at han hadde diabetes.

Fylkeslegen kom i vår med kraftig kritikk av sykehjemmet, og mente at driften var uforsvarlig.

— Jeg beklager den alvorlige hendelsen som skjedde på Florida i vår, sa Nicolajsen.

Samtidig tok han personalet og ledelsen ved sykehjemmet sterkt i forsvar.

— Min erfaring er at maken til dyktige, ansvarsfulle sykepleiere er det sjelden man møter. Leder Anita Grinde har vært en energisk og dyktig leder i flere år. Det har heller ikke vært flere avvik på Florida enn ved andre sykehjem, sa Nicolajsen.

Han avviste også påstander om at Florida har hatt dårligere bemanning enn andre sykehjem.

— Men dette er akuttsykehjemmet. Burde ikke det ha bedre bemanning enn de andre? Dette er ikke ditt ansvar, men et politisk ansvar, kommenterte Odd Rambøl (Ap).

Dobbelt journalsystem

Nicolajsen mente at mye av problemet har vært at legene ved sykehjemmet brukte et dobbelt journalsystem, der de i stedet for å benytte datasystemet Profil, skrev sine opplysninger i word, som deretter ble printet ut.

— Profil er lite intuitivt og lite egnet som journalsystem for medisinske utfordringer. Likevel hadde det vært bedre at alt helsepersonell brukte samme journalsystem. Da sikrer man at informasjonen kommer frem, sa Nicolajsen.

Han fortalte at det i mange år har vært stor misnøye med Profil blant legene. Praksisen med dobbelt journalsystem har også vært vanlig ved Storetveit sykehjem.

— Det har vært en manglende samarbeidskultur ved sykehjemmet, og uenighet om hvordan man skulle overbringe informasjon. Nå har vi fått et felles journalsystem, og jeg er trygg på at det fungerer, sier Nicolajsen.

Høringen fortsetter utover dagen. Sykehjemsleder Anita Grinde er neste person som skal høres.

Pasienteksplosjon

Institusjonssjef Anita Grinde ved Florida sykehjem beskreven situasjon der samhandlingsreformen gjorde at antallet pasienter eksplodertei mars.

— Samhandlingsreformen slo til for fullt i mars. Vi vissteikke om morgenen hvor mange pasienter vi kunne vente. Mange kom langt ut pådagen. Ofte kom pasientene uten epikrise, og legene måtte bruke mye tid på å fåtak i disse, fortalte hun på høringen.

Hun fortalte at sykehjemmet ikke fikk økte ressurser iforbindelse med samhandlingsreformen, men at de etter hvert fikk en ekstralegestilling. Sykehjemmet har heller ikke hatt noen særlig dialog medkommuneledelsen om hvilke konsekvenser samhandlingsreformen ville gi.

— Jeg skulle ønske at den dialogen hadde vært til stede.Etter samhandlingsreformen er det mye vanskeligere for oss å planlegge, sa hunpå spørsmål fra Erlend Horn (V).

Grinde var også kritisk til sykehusenesutskrivningspolitikk.

— Sykehusene må vite at på sykehjem er pleie og omsorg detviktigste. Vi har ikke leger til stede hele døgnet, sa hun.

På spørsmål fortalte hun at sykehjemmet ikke har hattkontroll på når legene kommer, og hvilke leger som skulle komme.

Slitent bygg

Hun beskrev hverdagen ved Florida, som er et kortidssykehjemmed flere hundre innleggelser i året.

— Vi har dårlige bygninger, og det er ikke toalett og dusj itilknytning til rommene. Hverdagen vår er preget av uforutsette hendelser, bådebyggmessig og ellers. Naboskapet med Strax-huset og rusmiljøet der har ogsåbydd på store utfordringer de siste årene. I tillegg har vi brukt mye ressurserpå å planlegge flyttingen til Fyllingsdalen sykehjem, fortalte hun.

Likevel:

— Det er ikke så ille som media har fremstilt det. De ansattekjenner seg ikke igjen. Hverdagen vår er ikke så totalt kaotisk som det kanvirke som.

- Tragisk hendelse

Når det gjelder dødsfallet som fylkeslegen mener skjedde somfølge av en rutinesvikt, sa Grinde dette:

— Det var en forferdelig tragisk pasienthendelse som aldriburde skjedd. Jeg kan forsikre at vi har gjort alt vi kan for å hindre at noeslikt skal skje igjen.

Også Grinde pekte på problemet med et dobbelt journalsystemsom en av hovedårsaken til at svikten kunne skje.

— Vi har hatt noen uenigheter, blant annet i bruken avdokumentasjonssystemet Profil. Vi har ment at så lenge vi har dette systemet,må vi bruke det. At noen velger vekk deler av Profil gir utfordringer i forholdtil dokumentasjon, sa hun.