— Eg må seie at det er for jævlig at ingen kan hjelpe oss!

Aud Bergthun (75) er fortvilt og forbanna etter at huset deira i Kvinnherad brann ned mandag. Ho hadde akkurat gått ut då dotra som bur vegg i vegg ringte og varsla om brann.

— Eg skulle over til sonen vår for å hjelpe til med lamminga, og hadde knapt kome ut døra før dotra min ringde og sa at det brenn i huset, seier ho.

Heime i huset var den 83 år gamle ektemannen hennar, som ikkje klarte å kome seg ut på eiga hand.

Redda mannen ut

— Huset stor i full fyr då eg kom inn att, så då var det berre å få mannen ut, seier ho.

No er huset deira ubebueleg.

— Det vil gå minst eit halvt år før vi kan flytte tilbake. No er det snakk om at vi må byte takstolar òg. Alt vi har i huset vårt er øydelagt. Vi har berre det vi står og går i, seier ho.

Etter at dei berga seg ut har ho prøvd å få hjelp frå Kvinnherad kommune. Ho ønskjer å få mannen inn på ein sjukeheim.

— Då svara dei at dei kan få han inn på hotell. Han kan ikkje klare seg på hotell, og hjelpemidla hans er òg øydelagde, seier ho.

Dermed har dei no losjert seg inn hjå sonen, og kommunen har lova å kome med ei seng.

— Vi kan ikkje bli buande her. Så viss dei ikkje klarar å skaffe ein plass, må vi berre flytte, seier ho.

- Faglege vurderingar

Kommunalsjef Gunn Tove Petterteig i Kvinnherad kommune seier at ho ikkje kan kommentere enkeltsaker.

— Reint generelt er det slik at viss man mister huset, er det hotellplassering som er det vanlege på kort sikt. Dersom ein har hatt tenester frå til dømes heimesjukepleien, har ein rett til å få det med seg. Det er alltid faglege vurderingar som ligg bak avgjerda, seier ho.

Kvinnherad kommune har skakkøyrd økonomi og måtte kutte i tilboda på årets budsjett. Mellom anna vart ein sjukeheim på Varaldsøy nedlagt i haust, og på sjukeheimen i Rosendal står ei fløy tom.

— Sjukeheimsituasjonen er noko stram, men dermed er det ikkje sagt at vi ikkje skal hjelpe folk. Dersom folk opplever at dei treng meir hjelp, kan dei søkje om nye tenester. Dersom dei ikkje er nøgd med vedtaka våre, kan dei klage det til Fylkesmannen, seier Petterteig.

Ho seier at det er vanleg med hotellplasseringer i akuttsituasjoner.

— Hotellplassering er då eit mellombels tiltak medan kommunen jobber for meir permanente løsningar, seier Petterteig.