— Anbudsrunder for medisinsk behandling er ikke sunt. Det blir for mye fokus på pris, og for lite på kvalitet, sier Sverre Dølvik, styremedlem i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

Foreningen er en av mange underforeninger til Den norske legeforening. Svært mange av landets spesialister som har avtaler med det offentlige, hører til her. PSL forbereder akkurat nå et dokument til Legeforeningen som omhandler dette temaet.

- Ingen sjekker

  • Innenfor fag som kirurgi er det store forskjeller på ferdigheter. Personlig har jeg fått mange kontrakter med Helse Sør-Øst, men er aldri blitt bedt om å dokumentere mine operasjonsferdigheter. Ingen har evaluert meg, sier Sverre Dølvik.

PSL mener det offentliges avtaler med de private sykehus og spesialister bør være permanente, på grunn av den store uforutsigbarheten anbudene gir.

  • Man kjøper utstyr, ansetter folk, for så å måtte si dem opp dersom kontrakten ikke fornyes, sier Dølvik.

Også Legeforeningen sentralt har dette temaet på sin dagsorden. Problemet er at det er vanskelig å måle hva som er god kvalitet:

  • I den grad man har gode kvalitetsparameter, så bør det selvsagt være med. Men det er vanskelig, og vi har det heller ikke innen spesialisthelsetjenesten på sykehusene, sier Sigrun Solberg, avdelingssjef ved avdeling for ortopedisk rehabilitering ved Haukeland Universitetssykehus. Hun representerer Legeforeningen i Hordaland.

Har dokumentasjon

Ulriksdal Sykehus i Bergen tapte anbudet sist, og må omstille. Sykehuset har spesialisert seg på ryggoperasjoner og blir av konkurrenter beskrevet som «landets fremste». Likevel nådde de ikke opp.

  • Vi har lagt stor vekt på å dokumentere kvalitet. Det føles urettferdig for etablerte aktører å tape et anbud, mens uetablerte kan gå inn i anbudsrunden og dumpe prisen, sier lege og deleier Sjur Braaten.

Også Teres Medical Group, landets største sammenslutning av private sykehus, reagerer på at Helse Vest bare tildeler etter pris.

  • Alle seriøse aktører kan vise frem hvordan det går med pasientene etter operasjoner. Dette kunne Helse Vest og de andre regionale helseforetakene bedt om. Det gjør de ikke, sier medisinsk direktør Eystein Hauge i Teres-gruppen.