— Det sit ingen rike folk på dødscelle i USA. Dei er alle fattige og stemmelause. Det blir gjort stor urett, seier Cook, som er på foredragsturne i Norden, invitert av Amnesty.

Han var 19 år gammal då katastrofen ramma, i 1977: Han vart arrestert og skulda for å ha valdteke og drepe 21 år gamle Linda Jo Edwards i Tyler, Texas.

Redda 11 dagar før avrettinga

Cook vart dømt til døden. Han sat inne i 22 år – 13 av dei på dødscelle. 11 dagar før han skulle avrettast, i 1997, vart dødsdommen oppheva. Domstolen slo fast at prova var manipulert og etterforskinga full av manglar. Cook vart sett fri. Seinare viste DNA-bevis at Cook ikkje var valdtektsmannen.

— Eg var fattig, og kunne ikkje betale for eit skikkeleg forsvar, seier Cook. Han arbeidde som bartender og hadde vore i klammeri med politiet før. Han trur dei som fekk han dømt faktisk trudde han hadde gjort det.

— Politiet og påtalemakt meinte eg var skuldig, og laug og fuska for å få meg dømt. Og når fusket vart oppdaga, gjorde systemet alt dei kunne for dekke over sine eigne feil – og dermed få meg avretta. Slik verkar systemet, seier Cook.

Menneske gjer feil

Han meiner dette er det tyngste argumentet mot bruk av dødsstraff:

— Systemet blir styrt av menneske, og menneske gjer feil. Slik vil det alltid vere. Dermed blir uskuldige dømt og avretta, seier Cook.

Han har skrive bok om det han har vore igjennom, og brukar nå all tid på å kjempe mot dødstraff. Historia hans er også ein del av grunnlaget for teaterstykket «The Exonerated» («Dei frikjente»), som byggjer på historiene til seks fangar som var dømde til døden og som seinare vart funne uskuldige.

For Kerry Cook vart berginga ein frivillig organisasjon, Centurion Ministries, som gjekk laus på saka hans med etterforskarar og advokatar.

— Dei berga livet mitt. Og difor reiser eg rundt for å fortelje. Det er slitsamt. Men nokon må gjere det.