Det var 16. mai i fjor en 34 år gammel bergenser ble funnet død av familiemedlemmer i en sokkelleilighet på Nesttun.

Samme natt ble den jevnaldrende osingen pågrepet i sitt hjem, og siktet å ha påført mannen dødelige skader utenfor kjøpesenteret Amfi Os seks dager tidligere.

Varetektsfengslet i åtte uker

Osingen har erkjent at han slo og sparket 34-åringen, men avviser at voldsutøvelsen var så grov og massiv som det vitner til hendelsen har beskrevet.

Fredag ble den han varetektsfengslet i åtte nye uker i Nordhordland tingrett.34-åringen, som har sittet i varetekt siden pågripelsen, samtykket til fengslingen.

— Han tar innover seg at han har vært involvert i en hendelse som uansett straffskyld eller ei settes i sammenheng med en persons død. Derfor vil han være varsom med hvilken oppmerksomhet han søker rundt saken av hensyn til de etterlatte. Det er også grunnen til at han samtykker til varetektsfengslingen, sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling.

- Døde av indre blødninger

I kjennelsen fra fengslingsmøtet står det at påtalemyndigheten ikke lenger frykter bevisforspillelse, men at det gjenstår etteforskningsskritt i tilknytning til skadene på den fornærmede.

Det er på det rene at det er en legemsbeskadigelse. Det blir et bevistema om han også kan holdes ansvarlig for dødsfølgen.

Forsvarer Brynjar Meling

Offeret fikk påvist bruddskader i hodeskallen, tre ribbensbrudd, samt bloduttredelser i ansiktet og flere steder på kroppen.

Den foreløpige rapporten fra rettsmedisinerne viste at mannen døde som følge av indre blødninger. Disse blødningene oppsto da milten sprakk, dager etter at han ble utsatt for vold.

- Hadde flere handlingsalternativer

Retten har oppnevnt en medisinsk sakkyndig, som skal levere en rapport rundt dødsårsaken rundt årsskiftet.

— Vi avventer den sakkyndige vurderingen. Det som er viktig for oss er å få belyst betydningen av det lange tidsintervallet som går fra siktede har erkjent voldsutøvelsen til fornærmede avgår med døden en uke etterpå, sier Meling.

Han viser til at det er fornærmede har hatt flere handlingsalternativer i tiden etter han ble utsatt for volden.

— Det er på det rene at det er en legemsbeskadigelse. Det blir et bevistema om han også kan holdes ansvarlig for dødsfølgen, sier Meling.

- Forsynte seg med verdisaker

Som BT tidligere har skrevet, skal flere personer i kretsen rundt den avdøde 34-åringen ha oppfordret ham til å oppsøke lege i dagene etter angrepet. Bergenseren skal ikke ha ønsket dette.

Om foranledningen til angrepet utenfor Os Amfi, har osingen forklart at den nå avdøde bergenseren skal ha forsynt seg med verdisaker fra huset hans.

Blant annet skal 34-åringen ha stjålet dåpsgull som tilhørte siktedes barn.

Retten mener dette på ingen måte kan rettferdiggjøre at osingen valgte å ta loven i egne hender.

«Selv om det er en viss forståelse for at siktede kan føle noen grad av harme når han har mistanke om at han er frastjålet verdier som har stor affeksjonsverdi, er det totalt uakseptabelt at man i et rettssamfunn begår slik alvorlig selvtekt som i dette tilfelle,» heter det i en tidligere fengslingskjennelse fra Nordhordland tingrett.