I fjor gikk søkertallet til John Bauergymnaset ned. Skolen har i dag rundt 250 elever. Bygget er godkjent for 320. I høst startet kun 12 elever i første klasse.

— De søkte da det sto på som verst rundt skolen. Men vi beholdt de elevene vi hadde fra før og vel så det, sier Frode Rydland.

Når dagens 10.-klassinger skal bestemme seg for hvilken videregående skole de vil gå på, håper Guri Auran og Frode Rydland at John Bauer-fortiden er et tilbakelagt stadium og at Bergen private gymnas kan friste nok til at skolen etter hvert klarer å fylle opp alle klasser.

— Vi tar med oss videre det beste fra det pedagogiske opplegget, men vi bygger og utvikler vår egen skole, sier viserektor Frode Rydland

  • Det at vi bryter med tidligere eiere og ledelse er et signal.

Usikkerhet om skolens fremtid er Auran og Rydlands forklaring på fjorårets lave søkertall.

— Det viktigste er å fjerne usikkerheten. Da kommer elevene, sier de.

Nå håper de godkjente lokaler, nytt navn, ny ledelse og nye eiere skal gi en ny giv og en rekke nye elever.

— Tilbakemeldingene fra elever og lærere er at vi driver en god skole. Det kommer også frem i tilsynsrapportene fra fylkesmannen, sier Guri Auran.