• Mange gutter er usikre på seg selv, og så har de mye hormoner i den alderen, tror Kjetil Andersland, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland.

Han tror problemet er størst i ungdomsskolen, og at guttene har vokst det av seg når de kommer i videregående.

Arbeidsmiljøloven for elever ble innført i fjor, og tar for seg både det fysiske og det psykososiale miljøet.

— Lærerne er ansvarlige for å oppdage og forhindre at slik trakassering skjer, sier lederen for Elevorganisasjonen.

Råd til jenter og gutter

  • Seksuell trakassering er mobbing. Jenter har rett til å si fra når noe skjer som de ikke vil finne seg i.
  • Still opp for andre jenter som blir trakassert.
  • Helsesøster kan hjelpe, det samme skal lærerne på skolen.
  • Guttene må tenke på hvilken rett de har til å gå over en grense, før de gjør det.
  • Guttene har et valg. De kan være tullinger og plage jentene. Eller de kan være kule og behandle jentene skikkelig.

Kilder: Forsker Svein Mossige ved NOVA og leder Hannah Helseth i prosjektet Sett grenser.

Film om sex-press

Studenter ved Høgskulen i Volda har laget dokumentarfilm om jenter og gutter som utsetter hverandre for press når det gjelder kropp, klær og utseende. I filmen, som, heter PRESS, intervjues ungdom som forteller om sine opplevelser og erfaringer.