Preben Kløvfjell representerte de to rumenerne som bergenspolitiet pågrep og siktet forrige fredag. I dag møtte de opp i fengslingsmøte og ble begge fengslet for henholdsvis èn og fire uker. Les mer her.

Advokat Preben Kløvfjell var rystet over hvordan dommer Gunnar Torkildsen administrerte fengslingen.

Tenderte mot det useriøse

— Jeg vurderer å klage dommeren inn for tilsynsutvalget for dommere. Måten han administrertre retten på tenderer mot det useriøse, sier Kløvfjell til bt.no.

Advokaten sier han aldri har opplevd noe liknende i Oslo og at fengslingen i Bergen virket mer som et show.

— Jeg reagerer sterkt på det jeg vil kalle en fleipete tone. Her står vi overfor en dommer, som rett nok har mye erfaring, men som kjører sin egen stil, uten å bry seg om de siktede som er i retten, sier Kløvfjell.

Kløvfjell var ganske oppskjørtet etter fengslingen og spurte sin motpart, aktor Rudolf Christoffersen, om han ikke var enig i at fengslingen tenderte mot det useriøse.

Christoffersen valgte å ikke kommentere påstanden, selv om det ble mumlet blant andre politifolk og politiadvokater i rommet, at man i er vant til Torkildsens røffe administrator-stil her i byen.

- Han burde klaget der og da

Gunnar Torkildsen er ordknapp når bt.no ber ham kommentere påstandene til advokat Preben Kløvfjell.

— Dette får stå for hans egen regning.

Litt senere ringer han likevel tilbake og vil utdype kommentaren sin.

— Om han hadde noe å klage over der og da, så kunne han fått det protokollert, men det gjorde han ikke, sier Torkildsen.

Sorenskriver ved Bergen tingrett, Martin Tenold, ønsker heller ikke å kommentere saken noe videre.

— Dersom det blir en klagesak, vil jeg få den til uttale. Generelt skal normen for god dommeratferd være lik over hele landet, sier Martin Tenold til bt.no

FÅR KRITIKK: Preben Kløvfjell mener dommer Gunnar Torkildsen (bildet)opptrådde på grensen til det useriøse i forhørsretten i dag.
USERIØST:- Jeg vurderer å klage dommeren inn for tilsynsutvalget for dommere. Måten han administrertre retten på tenderer mot det useriøse, sier Kløvfjell til bt.no.