• Det politiet påstår er organisert kriminalitet, bærer mer preg av uryddighet og uorganisert kriminalitet, mener advokat Arve Opdahl.

Han var forsvarer i en sak om organisert menneskehandel i Trondheim, en sak som gikk helt til Høyesterett. Hans klient ble blant annet dømt etter straffelovens paragraf 60a om organisert kriminalitet.

— Jeg synes politiet legger listen for lavt for å tiltale noen for organisert kriminalitet. Paragrafen blir ofte brukt bare det er tre eller flere personer involvert. Skal man kalle noe «organisert kriminalitet», bør det være en mer fasttømret organisering og at noen har planlagt og ledet handlingene, sier Opdahl.

Advokaten mener at paragraf 60a blir brukt i feil og i for små saker.

— Nå blir den også brukt om mindre tyverier. Paragrafen burde vært forbeholdt større forhold, for eksempel dersom man har gjennomført tyverier over store deler av landet, sier han.

Han presiserer at han ikke har kjenner saken som nå går for Bergen tingrett.

Ifølge Opdahl kan en dom etter 60a få konsekvenser han mener verken aktor eller retten er helt klar over.

— En slik dom gir strengere regime under soning. Blant annet kan det bli vanskeligere å få prøveløslatelse. Det tilsier at man reserverer bruken for folk som virkelig driver organisert.