— Jeg synes den har vært uryddig. Jeg kan ikke se at vi har noe juridisk ansvar i denne situasjonen, sier Noss.Han mener det er naturlig at staten tar sin del av regningen.- Vi har skissert flere mulige løsninger som vi vil presentere for byrådet. Men vi vil gå en runde til med departementet om dette, sier Noss.