— Det er urimelig at Hadra Utbygging AS, som er gjennomseriøst firma, skal fremstå som sleipe og spekulative, sier Gunnar Gjellestad.

Han reagerer på at Lise W. Strømmen (H) i gårsdagens BT bruker selskapets utbyggingsprosjekt på Hjellestad til å ta et oppgjør med useriøse utbyggere.

— Alt var lovlig, og det ble ikke gitt en eneste dispensasjon i byggesaken, sier Gjellestad, som understreker at han ikke har noe med selskapet å gjøre ut over at han solgte dem tomten.

Gjellestad bekrefter at utbyggeren har vist til kommunen en illustrasjon på hvordan området kunne bebygges, der det var inntegnet småhus.

— Så byggemelder de dette på nytt, og da fikk klager på vanlig måte nabovarsel for de husene som ble bygget, sier Gjellestad.

Han mener derfor at det er feil, slik Størmmen hevder, at det ble sendt ut bilder av småhus i byggesaken.

Strømmen mener utbyggingsprosjektet er et eksempel på at enkeltmennesker blir overkjørt av ressurssterke utbyggere, noe Gjellestad er helt uenig i.

— Andre utbyggere har vært svært spekulative. Derfor synes jeg det er urimelig at de mest seriøse skal fremstå i avisen som sleipe og useriøse, sier han.

— Det må også opplyses at det kun er en klager i saken, sier Gjellestad.