• Det er både urimelig og umenneskelig å utvise Zeenat og Tajul Islam etter nesten 14 år i Bergen.

RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bergens-tidende.no

Dette hevder SVs representant i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen, overfor Bergens Tidende. Hun mener at familien fra Bangladesh opplagt må få prøve sin sak på ny overfor den nye utenlandsnemnda.

Hull i hodet – Denne saken må kunne finne sin løsning gjennom en ankebehandling i det nye systemet for slike saker. Det er hull i hodet når Aetat bruker millioner av kroner for å jakte på kvalifiserte utenlandske arbeidstakere, samtidig som vi skal sende høyt kvalifisert arbeidskraft ut av landet. Familien Islam er også integrert i det norske samfunn. Alle menneskelige hensyn tilsier at familien må få bli i Bergen, sier hun.

Høyt kvalifisert Det var fredag Bergens Tidende skrev om familien Islam, som nå skal sendes ut av Norge etter nesten 14 år i Bergen. Tajul Islam er byens eneste morsmålslærer i bengali og ansatt av Bergen kommune. Begge ektefellene har høy akademisk utdanning, foruten at et av barna har store lærevansker og vil miste sitt opplæringstilbud hvis familien må dra tilbake til Bangladesh.

– Hadde folk med en slik høy utdanning kommet fra USA, hadde vi tatt imot dem med åpne armer. Det er utrolig stivbeint å sende dem ut. Så denne saken bør nå løses ved at den nye utenlandsnemnda ser på den, sier Andersen.

Behandles på ny Hun krever også at alle asylsøkere som ikke har fått ferdig sin klagebehandling i det gamle utlendingsutvalget, automatisk får sine saker prøvd for den nye utlendingsnemnda. At også medlemmene av denne nye domstolliknende nemnda, som skal behandle asylklager, krever full stopp i utsendelser av asylsøkere før de får behandlet sakene, viser at altfor mye er uklart ved overgangen fra det gamle til det nye systemet. Her må det ryddes opp umiddelbart, hevder hun.

Til Stortinget – Jeg sendte i går et brev til kommunal— og arbeidsminister Sylvia Brustad om dette. Hvis hun ikke rettet opp åpenbare hull i det nye regelverket umiddelbart, vil vi forlange at hun kommer til Stortinget og svarer for seg. Dette har med asylsøkernes grunnleggende rettssikkerhet å gjøre. Stortinget har jo aldri vedtatt å frata asylsøkerne deres rettssikkerhet, legger hun til.