Som BT skrev i går, varierer prisene for en fulltidsplass i skolefritidsordningen med opp til et par tusenlapper i måneden. Mens man i Øygarden betaler 850 kroner i måneden for en fulltidsplass, må man med over tre ganger så mye (2.820 kroner) for det samme på Osterøy.

— Prisforskjellene for SFO-tilbudet blir så store at det er et eksempel på «forskjells-Norge de luxe», sier leder for Utdanningsforbundet i Bergen, Dag Utle.

— Det er ganske urettferdig at prisen på SFO skal være avhengig av hvor du bor i landet.

Ansvaret for prisforskjellene legger Utle på regjering og Utdanningsdepartementet og ikke primært på kommunene.

Må prioritere lokalt

— SFO er kommunenes ansvar. Hvis vi ønsker lokaldemokrati, må det være meningsfylt å være lokalpolitiker, sier utdanningsminister Kristin Clemet (H).

— Da må lokalpolitikerne få handlingsrom til å prioritere det de mener er viktig og så får velgerne stemme i henhold til det. Det betyr at det blir forskjeller.

Samtidig mener Clemet at forskjeller i pris og innhold viser at noen kommuner driver bedre enn andre.

— Da burde både velgere og politikere interessere seg for å lære av de kommunene som driver godt.

Stram økonomi

— Her er det mangel på muligheter til å drive godt som er problemet. Det står verken på kreativitet eller arbeidsinnsats,

Når staten pålegger kommunene å tilby en ordning uten at det følger tilstrekkelig statlige overføringer, kommer forskjells-Norge til uttrykk gjennom kommunenes stramme økonomi, mener Dag Utle.

— Da er det til syvende og sist de tilgjengelige midlene som blir avgjørende for både pris og innhold.