På grunn av et skinnebrudd fikk Iril Schau Johansen og de andre passasjerene på ettermiddagstoget fra Bergen til Voss, beskjed om at de skulle skysses med buss mellom Arna og Stanghelle.

— Vi skyndte oss til busstasjonen, men der var det ingen buss. Til slutt kom det én, men det var ikke nok til 100 passasjerer. Bare de raskeste kom seg om bord, mens resten ble stående ute i kulden, sier Johansen.

Blant reisefølget var både eldre og nyopererte fra Haukeland, forteller Johansen. Hun tok kontakt med NSB for å informere om situasjonen.

— Det jobbes med å finne en løsning, var beskjeden jeg fikk. De kunne ikke si når neste buss ville komme, og vi skulle bare stå ute og vente.

Ventet ute i 45 minutter

Etter å ha stått ute i 45 minutter og ventet, valgte Johansen å kjøpe ny billett til Voss da Sognebussen passerte.

— Jeg tok ikke sjansen på å vente lenger. Bussen ble full, de fleste hadde mistet troen på at det skulle komme noen buss, sier Johansen.

Johansen forteller at flere passasjerer ble stående igjen på perrongen, og hun vet ikke hvor lenge de måtte vente.

Johansen reagerer sterkt på hvordan passasjerene ble behandlet.

— En servicebedrift dumper ikke passasjerene sine utendørs i minusgrader, uten informasjon og oppfølging. En stor aktør i kollektivbransjen bør vite at det ikke er 100 passasjerer i en buss. Et linjebrudd kan skje, men profesjonell aktør bør kunne håndtere uforutsette hendelser på en litt bedre måte. Dette er ikke profesjonell håndtering, sier Johansen, som jobber som turistsjef på Voss.

Hun mener NSB enkelt kunne ha løst situasjonen enklere hvis folk hadde fått vente innendørs, eller ved å gjøre avtale med Sognebussen.

— NSB bør si unnskyld for måten de håndterte saken på. Og som et minimum bør de oppfordre folk til å få refundert reisebillettene sine.

- Beklager

Informasjonssjef i NSB, Sven Westgaard, er rask med å ta selvkritikk etter å ha forhørt seg om episoden.

— Vi må bare erkjenne at vi bestilte en buss for lite. Vi tok utgangspunkt i tellingene på toget, og da var det tilstrekkelig med en buss. Men det var flere passasjerer som ventet på perrongen enn vi hadde beregnet, sier han.

Han beklager at det bare kom én buss.

— Så fort vi ble kjent med forholdet bestilte vi en ny buss, men den kom dessverre ikke frem før neste tog hadde passert. Det er vi lei oss for, og er noe vi må ta lærdom av.

— Det er en beklagelig situasjon at folk må stå ute i kulden og fryse så lenge i usikkerheten.

Privat