— Familiene må selv få velge hva de vil bruke pengene til. Tanken bak er å gi familiene større valgfrihet i valg av omsorgsform, mener leder i Stortingets barne- og familiekomité, May-Helen Molvær Grimstad (KrF). Molvær Grimstad tror ordningen med au-pair kan være velegnet for familier hvor foreldrene har ubekvemme arbeidstider.- Uansett har jeg tiltro til at familiene bruker pengene til den løsningen som passer dem best, sier komitélederen.