Det sier AOF-leder Vilhelm Ludvigsen. NAV-elevene får kursene gratis, mens andre må betale ca. 50.000 for kurstilbudet.

— Jeg har ikke fått tilbakemeldinger på at NAV-deltakere senker kvaliteten på undervisningen, men varierende motivasjon kan gi lærerne våre en del utfordringer, vedgår Ludvigsen.

  • Hva mener du med det?
  • Noen av dem som kommer fra NAV kan være under attføring. Kanskje oppdager de underveis at dette ikke er det rette for dem.

Ludvigsen avviser likevel at dette går ut over dem som er genuint interessert, og som betaler kurset selv.

  • Det er det ikke belegg for, sier han.

Nestleder Torgeir Toppe sier han er lei for at en del kursdeltakere føler de har kastet bort tid og penger på AOF.

  • Når dere inngikk forlik med fire av dem, tyder vel det på at noe gikk galt?
  • Forliket med Merete Vikøren ønsker vi ikke å kommentere. Når det gjelder klagesakene til de tre andre, som gikk hos oss i 2005/2006, innrømmer vi at kvaliteten på det andre semesteret ikke ble slik den skal være, sier Toppe.