Blom Hagen aksepterer nødvendig opprusting av gater og ledningsnett. Det NAF imidlertid har problemer med å akseptere er kollektivfeltet i Lars Hilles gate og Christiesgate.

— Det er helt unødvendig. De gangene jeg selv står i kø forbi Festplassen, er det knapt trafikk i det hele tatt i kollektivfeltet, mens bilene står i stampe, sier Blom Hagen.

Med graving i Vaskerelven øker trykket på Christiesgate - og med det behovet for å fjerne kollektivfeltet, legger hun til.