Fylkesordføreren bruker selv ofte bussen til og fra jobben mellom Straume i Fjell og fylkeshuset ved Bystasjonen.

— Jeg vet hvilke frustrasjoner passasjerer og ansatte utsettes for. Jeg kan ikke annet enn å be om unnskyldning, sier hun.

Vurderer erstatning

Selsvold Nyborg varsler full gjennomgang av hele saken.

— Juristene våre må vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning fra den tyske leverandøren Atron for ekstrakostnadene vi ble påført fordi billettsystemet ble forsinket, sier hun.

Likevel mener hun at det ikke er noe politikerne kunne gjort annerledes.

— Prosessen var kommet for langt da Hordaland fylkeskommune overtok det fulle ansvaret for kollektivtrafikken fra trafikkselskapene i 2005. Avtalen med leverandøren var allerede inngått, sier Nyborg.

Dårlig handel

Gisle Handeland, Arbeiderpartiets fremste fylkestopp, mener i ettertid at kontrakten skulle vært stoppet. Han angrer på at partiet ikke krevde at avtalen med Atron ble kansellert da politikerne skjønte at de hadde gjort en dårlig handel.

— Kontrakten var omfattende og komplisert. Vi følte vi ikke hadde god nok oversikt. Men nå etterpå ser jeg at vi burde stått hardere på for å få skiftet leverandør. Nå må vi gå gjennom alt som har skjedd i detalj og kreve kompensasjon, sier Handeland.

Hastverk

Han mener likevel det borgerlige flertallet i fylkestinget må ta størstedelen av ansvaret for alt rotet passasjerene er blitt påført rundt billettsystemet og ruteomleggingen.

— De trumfet gjennom at kollektivtrafikken skulle legges ut på anbud samtidig med innføringen av elektronisk billettsystem. Resultatet er blitt dårlig styring både av økonomi og fremdrift i prosjektet, sier han.

Etterspill

  • Jeg ante ikke noe om kostnadssprekken før jeg leste det i avisen. Det er svært beklagelig. Her må det komme et etterspill, sier Magnar Lussand (Sp).

Han var fylkesordfører da arbeidet med det nye billetteringssystemet ble påbegynt for omkring ti år siden.

  • Vi trenger en skikkelig gjennomgang av alt som har skjedd i alle faser av dette løpet. Jeg vil ta det opp allerede på førstkommende møte i fylkesutvalget i september, sier han.
  • Vi må uansett innrømme at vi ikke har vært gode nok. Det er bare å beklage, ikke minst overfor kundene som har fått føle konsekvensene på kroppen, sier Lussand.

Svak anbudsprosess

— I ettertid kan vi se at ting kunne vært gjort bedre. Blant annet burde nok ikke trafikkselskapene fått ansvar for anbudsprosessen, sier fylkesvaraordfører Tom Christer-Nilsen (H).

Han legger vekt på at de opprinnelige kravspesifikasjonene viste seg å ikke være gode nok.

— Det var mye arbeid og mange tilpasninger som måtte gjøres i etterkant. Det kostet tid og penger. Jeg tror det ville vært en bedre idé å la fylkeskommunen ta hånd om hele prosjektet fra starten av, sier Nilsen.

Han holder fast på at det aldri var en løsning å kansellere kontrakten med Atron.

  • Det var for seint å snu. Det gamle billettsystemet var i ferd med å bryte sammen, og det ville tatt årevis å starte på nytt med en annen leverandør, sier han. Har du tro på bedre tider i kollektivtrafikken? Si din mening!