Tunnelen ligger noenkilometer øst for Tysse i Samnanger.

— En annen bilist har kjørt seg fastpå en av steinene. En del av steinene er forholdsvis store, opplyseroperasjonsleder Jan Steimler ved Hordaland politidistrikt.

«Flaks at ingen er skadet»

Politiet fikk melding om steinraset påøstsiden av Liarostunnelen klokken 21.23 fredag.

— Det virker absolutt som det er flaksat ingen personer ble skadet, sier Steimler.

I 22.10-tiden er politiet i Kvam ogentreprenør utsendt av Vegtrafikksentralen på vei til rasstedet.

Stein gjennom betongen

— Steinene er så pass store at det er knust hull i tunnelåpningen. Det er gåttstein gjennom betongportalen i tunnelmunningen, sier vaktoperatør Marit Hoveved Vegtrafikksentralen til bt.no.

Politiet dirigerer i 22.40-tiden trafikken i ett felt gjennom tunnelen.

— Vi venter nå på tilbakemelding fra politi og entreprenør i forhold til hvavi skal gjøre, om veien må stenges eller om vi kan fortsette med manuelldirigering, sier Hove.

Geolog er rutinemessig varslet, men kommer seg ikke opp i fjellsiden før detlysner i morgen tidlig.