Barna fikk rutine og trygghet i vante omgivelser fra første dag av, sa Raundalen i retten i går.

Den kjente barnepsykologen kom tidlig inn i bildet etter drapet på Ingse Rønnestad 4. mars, og har flere ganger i uken hatt kontakt med barna og besteforeldrene.

Han la vekt på hvor viktig det nå blir for de to guttene å forme et nytt selvbilde.

Imponert

— Når man skal forme selvbildet som mann, ser man til far. Det unike hjemmeklimaet hjemme hos besteforeldrene blir avgjørende når guttene nå skal forme et nytt. Besteforeldrene har ett fokus: Barnas beste, sa Raundalen.

Han var særlig imponert over at farssiden også slapp til hos mormor og morfar.

— Det er veldig spesielt at besteforeldrene tar imot hele farssiden, og prater med barna om at de må ta vare på de gode minnene de har fra tiden med far, forklarte Raundalen.

Raundalen forklarte seg også om hvordan barna har opplevd det forferdelige som skjedde 4. mars.

— Guttene er veldig opptatt av hvordan det skal gå med dem, nå som mamma er død og pappa er i fengsel. «Hva skal jeg si til mine voksne venner, kjærester og egne barn om min fortid,» spør de, forklarte Raundalen.

Langsiktig oppfølging

Han beskrev guttenes selvbilde og barndom som sterkt forstyrret av konflikten mellom foreldrene, men god og langsiktig oppfølging kan gi dem muligheten til å få et godt liv på tross av denne tragedien.

— Fremtidsmulighetene til barna er ikke på noen som helst måte dårlige, gitt de forutsetningene som ligger til grunn.