— Det har absolutt vært en spesiell sak. En sak der jeg brukte hjertet like mye som hodet, sier advokat Erik Atle Grahl-Madsen.

Han viser til at det normale i saker om voksenadopsjon er at det handler om adopsjon av stebarn.

— Denne saken havnet godt utenfor A4-formatet. Så vidt vi har sett finnes det ikke sammenlignbare saker. Saksbehandlerne har ikke visst hvordan de skal behandle den, sier Grahl-Madsen.

- Mangler

Han mener Bufetat region vest gjorde en grundig saksbehandling.

— Men som de fleste forvaltningsorgan, har de funnet det tryggere å si nei enn å si ja. Det er mye enklere, av redsel for uoversiktlige følger, sier bergensadvokaten.

Saksbehandlingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er Grahl-Madsen mer skeptisk til.

— Den led etter mitt syn av en del mangler. Blant annet la direktoratet stor vekt på at det ikke er dette adopsjonsloven er beregnet på. Det er tatt helt ut av løse luften. Ingenting tilsier at det er riktig, verken i loven eller forarbeidene.

Vil møte foreldrene

- Hva tenker du om at Eli Roska og mannen har opplevd adopsjonsprosessen som inhuman og papirknitrende byråkratisk?

— Forvaltningen er byråkratisk og tungrodd. Jeg kan lett forestille meg at de har følt saksbehandlingen som regelfiksert og byråkratisk, sier Grahl-Madsen.

— Som moren selv sier: Hva er problemet med at de får adoptere?

På spørsmål fra bt.no om Bufdir vil kommentere kritikken fra Roska og mannen, fikk vi følgende skriftlige svar fra Bufdir-direktør Mari Trommald:

— En adopsjonsprosess berører dype følelser. Det stiller krav til alle som jobber med adopsjon. Vi er opptatt av å lytte til hvordan dette paret har opplevd møtet med Bufetat, og vil gjerne møte dem for å høre deres historie. Vi som jobber med adopsjon må sikre at de som får avslag på adopsjonssøknader behandles på en god, respektfull og likeverdig måte.

«HJERTESAK»: Det har absolutt vært en spesiell sak. En sak der jeg brukte hjertet like mye som hodet, sier Erik Atle Grahl-Madsen, advokat for «Ana»s foreldre i adopsjonsrettssaken.
PRIVAT