Tirsdag ble det klart at utstedet Exodus stenger dørene etter 29 års drift. Exodus var ett av fire utsteder i Bergen med 18-årsgrense. Nå er det kun Ovenpå, Downstairs og Øster igjen.

Ifølge daglig leder Endre Søraas på Exodus er årsaken til nedleggelsen at ungdommer i 18-19-årsalderen ikke går så mye på byen som sine forgjengere.

— Kulere å være god på skolen

Også utestedet Ovenpå i Skostredet merker at kundegrunnlaget er blitt mindre de siste årene.

— 18-åringer går mindre på byen enn de gjorde for ti-tjue år siden, sier daglig leder i Ovenpå, Stian Samuelson.

— Nå er det crossfit og idrett som gjelder for de unge. De unge vil heller trene eller gå ut på byen, sier han.Daglig leder på Downstairs, Frank Binner, deler inntrykket av at dagens unge er mer fornuftige enn før.

— Det virker som det ikke er kult å dra på byen lenger. Det er mye kulere å være god på skolen og i idrett, sier han.

- Mindre bråk

Torsdager, som tidligere var den store utedagen for 18-19-åringer, er ifølge Binner blitt gradvis dårligere og dårligere butikk for utestedene.

Noe positivt med dagens ordentlige unge trekker han imidlertid frem:

— Det er generelt mye mindre bråk enn tidligere, også veldig få som drikker seg overstadig beruset. De unge i dag oppfører seg veldig bra, sier han.

Binner synes det er leit at Exodus nå legger inn årene.

— Det er ikke noe fordel for oss at Exodus forsvinner. Det er sunt med konkurranse, og vi tror det er bedre med flere aktører for å trekke denne aldersgruppen på byen, sier han.

Drikker mindre

Statens instututt for rusmiddelforskning (SIRUS) bekrefter utelivaktørenes observasjoner. En omfattende karlegging , The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD), viser at ungdom og unge voksne i dag drikker mindre i dag enn før årtusenskiftet.

— Ser vi på utvikling over tid, finner vi at det var en liten økning i andel som oppgir å ha drukket alkohol fra 1995 til 1999, mens det så har vært en nedgang. Trenden fra 1999 og frem til i dag er at rusmiddelbruk i aldersgruppen fra 20 år og yngre har gått nedover. Dette gjelder både alkohol og andre rusmidler, sier Erik Bull-Valen, informasjonssjef i SIRUS.Nedgangen gjelder både de som oppgir å ha drukket noen gang, i løpet av de siste 12 måneder og i løpet av de siste 30 dager.

Bruken øker blant de eldre

Undersøkelsen viser at mens det var en økning fra 43 til 55 prosent fra 1995 til 1999 i andelen som oppgir å ha drukket i løpet av de siste 30 dager, har det så vært en jevn nedgang, til 35 prosent i 2011.

— De drikker imidlertid fortsatt ganske ofte, og til de blir beruset. Dette er derfor en gruppe det fremdeles er grunn til å ha et særskilt fokus på, understreker Bull-Valen.

Samtidig som bruken går ned blant de unge, går den opp i aldergruppen over femti år.

I undersøkelsen ESPAD svarer mer enn halvparten i alderen 55-64 år å ha drukket ukentlig sammenlignet med omkring 30 prosent av de som var i alderen 16-24 år.