I rundt 40 prosent av alle konsultasjoner blir forholdet til barnefaren berørt, viser ny statistikk fra AAN (Alternativ til abort i Norge) i Bergen.

Tenker praktisk

— Flere gravide kommer i tøffe konflikter med barnefaren, gjerne fordi forholdet nettopp har startet, forholdet er dårlig eller fordi de er i ferd med å bryte ut. Mitt inntrykk er at et dårlig forhold til barnefaren er en av grunnene til at kvinner velger abort, sier daglig leder Elisabeth Johannesen ved AAN i Bergen.

Rådgivningskontoret for gravide hadde i fjor 582 brukere som deltok i 917 konsultasjoner. Dette er en liten økning fra året før.

Kvinnene som står overfor valget om å sette barn til verden, tenker like ofte på de praktiske problemene som de etiske spørsmålene. I rundt 30 prosent av samtalene var kvinnene opptatt av økonomi og/eller etikk.

Redd for krise i familien

— Økonomi er spesielt viktig for kvinnene når de har problemer med barnefaren. Mange som er studenter er også opptatt av hvilke rettigheter de har, og om de har økonomi til å ta seg av et barn. Men de økonomiske bekymringene var mye større for kvinner for ti år siden enn i dag, sier Johannesen.

De fleste kvinnene som oppsøkte kontoret i fjor var jenter mellom 16 og 19 år og mellom 20 og 24.

— Mange er redde for hva foreldrene vil si. Jeg har inntrykk av at en del velger abort istedenfor å skape en krise i familien. De frykter oppstyret når foreldre får vite at de har vært seksuelt aktive, uten å bruke prevensjon, og får dårlig samvittighet, sier Johannesen.

Fornuft og følelser

Erfaringen viser at mange tenåringer undervurderer foreldrene sine.

— Etter den første forskrekkelsen opplever mange unge at foreldrene aksepterer det som har skjedd og stiller opp for dem, sier Elisabeth Johannesen.

Kvinner er gjerne mer i tvil enn menn når det gjelder spørsmål om abort.

— Kvinner tenker ofte på både praktiske, etiske og følelsesmessige problemstillinger, mens menn ofte er tydeligere på den praktiske biten. Derfor oppstår det ofte en konflikt her. Vi ser at kvinner kan ha stor nytte av rådgivning og faktainformasjon fra utenforstående, objektive rådgivere, sier daglig leder Elisabeth Johannesen ved AAN Bergen.

GIR RÅD TIL GRAVIDE: Flere unge gravide kommer i tøffe konflikter med barnefaren, sier Elisabeth Johannesen ved rådgivningskontoret for gravide i Bergen.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen