Når ungdommene er misfornøyde med vikaren eller mener at læreren mobber, så må de klage til rektor. Han har plikt å følge opp klagen innen tre uker.

— Hvis ikke det blir gjort, kan man klage videre til Fylkesmannen. Elevene må bli flinkere å benytte klageretten sin, sier barneombud Reidar Hjermann.

Han sitter i panelet sammen med 11 politikere. Stedet er Terminus Hall og spørsmålene står i kø fra et femtitalls engasjerte ungdommer i salen, som vil vite hva politikerne vil gjøre for å bedre dårlige dusj- og garderobeforhold, kampen mot mobbing, busstider som gjør at de kommer for sent til skoletimene og ulike innvandrerspørsmål.

Barneombudet mener de unge selv har en jobb å gjøre. De må ta i bruk klageretten som de har i sin egen "arbeidsmiljølov", Opplæringsloven, kapittel 9A.

— Kapittel 9A i opplæringsloven blir alt for lite brukt fordi skolemyndighetene ikke informerer hverken elever eller foresatte om at den eksisterer. Det finnes gode klagemuligheter i systemet og det er i alle sin interesse at informasjon om skolen når frem til de som faktisk bestemmer.

— Helt enig! Men vi trenger mer informasjon om hva vi har rett på og hvor og hvordan vi kan klage, sier Lise Mjelde, ordfører i Ungdommens Bystyre.

Det er Ungdommens Bystyre og Redd Barna som arrangerer spørretimen.Følg Barn og Unges Spørretime på twitter.

Viktor fra Nordnes skole etterlyser bedre dusjforhold på skolen
Alice Bratshaug