For to uker siden stjal ungdommer utstyr for ca. 20.000 kroner fra Bergen Badmintonklubb sine lokaler i Buehallen på Tertnes. Ifølge Åsane Tidende, som skrev om saken i går, fant man raskt ut at elever på Åstveit skole sto bak.

Istedenfor å anmelde tyveriene, gikk klubben til skolen og ba om et samarbeid. Resultatet var at hele 33 elever meldte seg for rektor. Avtalen var at elevene leverte tilbake tyvegodset og betalte for det som eventuelt ikke kom til rette. Foreldrene har fått brev fra rektor om hva barna deres har vært med på, og elevene må delta i dugnad ved hallen.

— Det hadde liten hensikt å anmelde så mange til politiet når vi ikke visste hvem som hadde gjort hva. Derfor inviterte vi dem helle til å ordne opp for seg, sier Harald Næss, leder for Bergen Badmintonklubb.

Han anslår at klubben nå har fått tilbake 80-90 prosent av utstyret som ble stjålet.

Trenger dokumentasjon

Nils Askvik vil ikke kommentere saken i Åsane spesielt.

— De kan ha gode grunner for å la være å anmelde ungdommene. Men generelt bør slike ting anmeldes. Anmeldelser synliggjør om man har et problem eller ikke. Har man et stort problem med ungdommer et sted, og trenger hjelp, så må man ha noe å vise til. Ber man politikere om penger, får man spørsmål om dokumentasjon, sier han.

Politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård ved Hordaland politidistrikt vil ikke ha noen mening om Bergen Badmintonklubb sin måte å gjøre det på. Men prinsipielt er han enig med barnevernsvakten.

— Man bør enten anmelde saken eller la konfliktrådet behandle den. Her kan det se ut som de har gjort noe som likner konfliktrådets måte å jobbe på. Da har de jo oppnådd noe. Men de burde kanskje brukt en i konfliktrådet til å bistå.

-Næringslivet gidder ikke

Politioverbetjent Losnegård mener at ungdom under 15 år for ofte slipper unna både politianmeldelser og innkalling til konfliktrådet.

— Vi har tatt ungdom som istedenfor bøker har hatt skolesekken full av tyvegods. Da har vi tatt runden fra butikk til butikk og bedt de ta saken til konfliktrådet eller anmelde det. Men det gidder de ikke. Hvilket signal gir det til ungdommen? spør Losnegård.

— Jeg skulle ønske at næringslivet ville benytte seg mer av konfliktrådet. Begrunnelsen deres er at det tar så mye tid. Men næringslivet har også et ansvar her, sier han.

Losnegård, som driver med forebyggende arbeid, påpeker at det er foreldrene som har hovedansvaret, men at de kan være er forunderlig naive. Spesielt når det gjelder rus, men også nasking og tyverier.

— Mange foreldre lar seg lure og manipulere for lett. Når datteren har på seg en ny genser, så er det jo nærliggende å spørre om hvor hun har fått den fra. Poenget er at man må følge med hva barna gjør, sier han.

Politiet har i mange år tatt initiativ til samtaler med foreldre når de kommer borti ungdom som er på vei ut på skråplanet. Etter en lovendring, kan de nå også kreve at foreldre stiller hos politiet sammen med avkommet til såkalte bekymringssamtaler.