— Mange ungdommer føler seg misforstått. Så blir de frustrerte og trenger en ventil. Det kan gå ut over foreldre og søsken eller gi utslag som hærverk. Problemene bygger på misforståelser i 99 prosent av tilfellene, uttaler familieterapeut Christiane Veronica Blume.

Blume jobber på Ytrebygda skole etter behov. I gjennomsnitt utgjør dette fire-fem timer i uken. Mye av tiden går med til å oppklare forhold mellom elever og foreldre. Hun har ofte samtaler i hjemmene.

— Foreldre ønsker å forstå, men det er ikke så lett når de er midt oppi det selv. Da kan jeg hjelpe til som en nøytral part, sier familieterapeuten.

Mål og belønning

Det trenger ikke være rus, diagnoser eller kriminalitet med i bildet for at Blume stiller opp. Det kan være snakk om en elev som har problemer med å komme seg opp om morgenen. Sammen med eleven og foreldrene setter hun opp et mål. I dette tilfellet kan det være å komme seg opp i tide til skolen. Det avtales også en belønning hvis målet innfris.

— Belønningen kan være alt fra en kinotur til mindre masete lærere. Vi må jo friste ungdommene litt, uttaler Blume.

Christiane Veronica Blume sier videre at det lettere å skape forståelse jo tidligere en blir oppmerksom på problemene. Hvis det utvikler seg over lengre tid og det gjøre seg utslag i stygge episoder er det vanskeligere for andre å forstå.

Hun utfordrer foreldre til å involvere seg i ungdommenes liv. Ikke bare med tradisjonelle familieturer på fjellet, men gjerne go-kart eller klatring på ungdommenes premisser.

Ut over det tradisjonelle

— Vi har valgt å tøye skolens innfallsvinkel lengre enn det tradisjonelle. Det vi ser på skolen er ofte symptomer på problemer på andre områder i livet. Vi prøver å gjøre noe med hele livssituasjonen til elevene, uttaler rektor på Ytrebygda ungdomsskole Rune Dolvik.

Rektoren legger til at skoleledelsen setter veldig tydelige grenser for hvilken oppførsel som tolereres fra elevene. Det hender også at elever sendes til institusjoner. I disse tilfellene er kriminalitet og store rusproblemer ofte involvert.

Dolvik mener familieterapeuten dekker et sort hull i skolens kompetanse.