— Vi styrket skolehelsetjenestene med fire millioner kroner i budsjettet for 2012, og vi satte av midler til en ny stilling som skolepsykolog, sier helsebyråd Hilde Onarheim (H).

Hun reagerer på dagens sak i BT med ordfører Lise Hammersland Mjelde og varaordfører Ida-Sofie Sandvik i Ungdommens bystyre (UB). De mener de ikke har fått nevneverdig gjennomslag for sine saker de siste årene, og henter støtte til det i årsmeldingen fra bystyrets kontor.

Der heter det at "Ungdommens bystyre kom med en rekke forslag til budsjett og økonomiplan til de ansvarlige fagkomiteene. Ingen av forslagene fra Ungdommens bystyre ble tatt opp av partiene eller fremmet i fagkomiteene".

— Jeg er svært opptatt av det forebyggende helsearbeid og vi styrket tjenesten i år. Det virker som om Mjelde underslår det faktum at tjenestene er styrket, eller så har hun ikke fått det med seg. Hun referer i alle fall aldri til det, sier hun.

- Mange gode forslag

Hun forteller videre at det vurderes en ytterligere økning i psykologtjenestene i skolehelsetjenestene.

— Vi undersøker nå hvordan denne tjenesten best kan knyttes opp mot skolehelsesøster. Det har jeg også sagt i møte med helsekomiteen i Ungdommens bystyre, sier Onarheim.

Hun avviser påstander om at byrådet ikke har tatt Ungdommens bystyre på alvor.

— De har mange gode forslag. Vi som er i bystyret og byråd lytter selvsagt til dem og tar deres innspill alvorlig, sier Onarheim.

- Det vanskelige grepet

Hun mener blant annet at ungdommene fikk gjennomslag i sak om seksuell helse.

— Ungdommens bystyre kan fremme sine forslag. Men har forslagene budsjettmessige konsekvenser, må det vurderes opp mot andre tiltak. Det må nødvendigvis byrådet og bystyret gjøre. Det er det vanskelige grepet, sier Onarheim.

Hun synes det er synd at det "stilles spørsmål om poenget med å drive politisk arbeid, fordi man ikke alltid opplever ikke få igjennom alle sine forslag".

— Ungdommens bystyre er en flott gjeng unge mennesker, som alle kan være med å påvirke samfunnet fremover. De blir lyttet til, deres innspill blir seriøst vurdert, sier Onarheim.

Synspunkt? Si din mening her.