KARI PEDERSEN

  • Kommunalminister Erna Solbergs nye inntektssystem gjør Bergen til vinner. Omegnskommunene må gjennom tøffe kutt.
  • Vaksdal vil legge ned to skoler for å spare penger. — Eg vil ikkje gå på skule i Dale, seier femteklassingen Marita i Bergsdalen.

Kommuneøkonomien i Hordaland går fra ille til verre. På ett år ble det oppsamlete underskuddet mer enn fordoblet. Og fylkesmann Svein Alsaker frykter at tallene vil se enda styggere ut ved utgangen av året.

— Kommunene sliter tungt, sier Alsaker til Bergens Tidende.

16 av 33 kommuner i Hordaland har de siste årene pådratt seg stygge røde tall. Verst ut er Bergen, som ved utgangen av 2003 hadde 895 millioner kroner i akkumulert underskudd. Også dette året ender i minus for fylkets største kommune. Prognosen lyder på 150 millioner kroner.

- Dramatisk

De øvrige 15 underskuddskommunene har så langt et samlet akkumulert underskudd på 226 millioner kroner. Fylkesmannen tror det vil gå fra vondt til verre ved utgangen av året:

— Vi kjenner ikke fasiten for 2004, men jeg er redd tallene vil øke dramatisk, sier han.

10 kommuner, deriblant Bergen, er satt under statlig administrasjon. Kommunene får ikke ta opp lån eller inngå langsiktige økonomiske avtaler uten fylkesmannens godkjenning. Budsjettene deres er underlagt lovlighetskontroll.

— Ser du noen tegn til bedring i situasjonen?

— Jeg vil ikke overdrive alvoret. Bortsett fra noen få, har kommunene rimelig god kontroll.

— Må kommunene kutte i grunnleggende velferdstilbud for å rette opp økonomien?

— Det kan være en viss risiko for det, sier fylkesmannen.

Problemet Austevoll

Den virkelige problemkommunen i Hordaland er Austevoll, som sliter med et oppsamlet underskudd på 35 millioner kroner. I forhold til folketallet er tallene svartere for austevollingene enn bergenserne.

Her setter fylkesmannen nå inn konsulentselskapet Agenda Utredning, som skal analysere hele kommunens drift.

Det samme firmaet har nettopp vært gjennom en tilsvarende analyse for Osterøy. I sluttrapporten er det foreslått kutt og omorganiseringer, som skal gi en effekt på 10 millioner over fire år.

Osterøy har et driftsbudsjett på oppunder 200 millioner kroner. Det betyr at hver 20. krone skal effektiviseres bort.

Kommunesammenslåing?

Fylkesmann Svein Alsaker mener det er grunn til å stille spørsmål ved om kommunene står midt i en systemkrise.

— Vi må kanskje gjøre noe med hele kommunestrukturen for å få mer robuste kommuner, sier Alsaker.

Selv vegrer han seg for å ta standpunkt til hvor mange kommuner det bør være i Hordaland. - Jeg vil ikke har formening om det. Den prosessen får gå sin gang, sier Alsaker, og legger til: - Med vår oljerikdom bruker vi kanskje lengre tid på å diskutere dette enn vi ville gjort med andre statsfinanser.