• Jeg er forundret og skuffet over at kommunen ikke lenger ønsker å annonsere i den avisen som når lengst ut til publikum, sier administrerende direktør Didrik Munch.
Olav Garvik

Som Bergens Tidendes administrative toppsjef kunne han i går lese i BA at Bergen kommune heretter bare vil rykke inn kommunale annonser i byens nummer 2-avis.

Alle kommunale kunngjøringer og utlysing av ledige stillinger forsvinner dermed fra BT-spaltene.

Finansbyråd Henning Warloe (H) mener at kommunen på den måten sparer 1 mill. kroner resten av dette året ved å kutte ut BT.

Siste ord ikke sagt?

Byrådsleder Monica Mæland (H) understreker, i motsetning til Warloe, at siste ord likevel ikke er sagt. Hun forklarer det slik overfor Bergens Tidende:

— Vedtaket om å kutte 1 mill. kroner i annonsering står riktignok fast, for det ble gjort i bystyret i juni. Men hvordan dette i praksis skjer overlater jeg til informasjonssjefen og de enkelte avdelinger å avgjøre.

I mellomtiden har jeg i dag (torsdag) skrevet brev til direktør Didrik Munch i BT og sjefredaktør Olav Terje Bergo i BA, der jeg har redegjort for bakgrunnen og nødvendigheten av å kutte på denne utgiftsposten.

Ringt og beklaget

— Er det ikke noe nonchalant fra kommunens side å orientere BT-ledelsen gjennom et intervju med BA?

— Jeg har ringt og beklaget dette overfor Didrik Munch, for jeg medgir uten videre at det var uheldig å gjøre det slik.

— Er du overbevist om at dette er til gagn for byens innbyggere?

— De er i hvert fall tjent med at vi får kontroll over økonomien. Men det er jo ingen tvil om at BT har større nedslagsfelt enn BA. Det viktigste for oss er likevel å få kontroll over utgiftene. Mange av kuttene beklager vi, for vi skjærer med tungt hjerte, sier Monica Mæland.

Warloes «omtrentlighet»

Didrik Munch understreker at han har full forståelse for at Bergen kommune kutter kostnader, og for Bergens Tidendes økonomi er ikke dette så dramatisk, ettersom avisens totale annonseinntekter utgjør 320 mill. kroner.

— Men jeg reagerer når finansbyråd Henning Warloe står frem i BA og hevder at «i Bergen er de to avisene ganske jevnstore.» Faktum er at BT er mer enn dobbelt så stor som BA i antall lesere. Hvis hans omgang med tall er så omtrentlig også på andre områder, er jeg bekymret, sier Munch.

- Uklok beslutning

— Jeg er overbevist om at dette er en uklok beslutning av kommunen, for ferske undersøkelser når det gjelder ledige stillinger viser at det er helt andre steder enn i BA folk leter. Mens 45 prosent av de spurte sier at de bruker BT for å orientere seg på stillingsmarkedet, svarer bare 2 prosent at de bruker BA, påpeker direktør Munch.

Han skjønner heller ikke hvorfor kommunen bare med et pennestrøk kan feie til side dagens praksis. Han hadde ventet at man fra kommunens side hadde satt seg ned i ro og mak sammen med BA- og BT-representanter og drøftet hvordan besparelser i annonseringen kunne gjennomføres.

— Her har vi ikke engang fått noe forvarsel! sier han.

- Prinsipielt betenkelig

Gruppeleder for RV, Torstein Dahle, sier i en kommentar til Bergens Tidende at vedtaket er prinsipielt meget betenkelig, og han ser ikke bort fra at han vil forfølge saken etter ferien.

— Det dreier seg om til dels forskjellige lesergrupper. Derfor er det uakseptabelt å avskjære leserne i den største avisen fra denne tilgangen på kommunal informasjon.

Selv om kommunen ønsker å spare penger, ser jeg det som viktig å annonsere i begge avisene, sier han.

<b>BARE I BA:</b> Finansbyråd Henning Warloe (H) vil at Bergen kommune heretter bare skal rykke inn kommunale annonser i byens nummer 2-avis, BA.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND
<b>BEKYMRET:</b> - Hvis Henning Warloes omgang med tall er så omtrentlig også på andre områder, er jeg bekymret, sier Didrik Munch.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ