— Den er under enhver kritikk og så fjernt som det er mulig å komme fra det arbeiderbevegelsen skal stå for, sier Solheim, som tidligere har vært fylkestrygdedirektør.

I fjor høst søkte noen av de tidligere kursdeltakerne råd hos ham.

  • Jeg ble mildt sagt sjokkert over hva jeg hørte, sier han.

Solheim er kritisk til at deltakere som betaler kursene selv, blir blandet med folk som er sendt på kurs av NAV.

  • Mange av dem som kommer fra NAV, har både behov for og krav på ekstra oppmerksomhet. Det kan gå ut over utbyttet til de som betaler selv, sier han. Solheim viser til at NAV-deltakerne ofte stiller med en sammensatt fortid.
  • Noen kan ha fysiske skavanker. Andre sliter med det psykiske og sosiale, noen mestrer ikke norsk godt nok. Motivasjonen deres varierer. Det sier seg selv at en slik sammensetning vil gå ut over de fullt betalende kursdeltakerne.

Han mener også at NAV bør tenke seg grundig om før de betaler for og sender folk på kurs i AOFs regi.

  • AOF ser dessverre ut for å ha blitt en kursfabrikk som ikke lenger ivaretar kursdeltakernes rett til trygghet, sier Solheim, som nå er selvstendig kursarrangør.