• Ordningen med kommunal bensinavgift gjelder i praksis ikke for andre enn Tromsø kommune, sier SVs samferdselspolitiske talsmann, Tom Skauge. Han var med og utredet muligheten for en kommunal bensinavgift i Samferdselsdepartementet.

TRINE EILERTSEN trine.eilertsen@bt.no

I går slo Odelstinget fast at kommunene skal ha lov til å legge en slik avgift på bensinen som selges. Det åpnes for at kommunene kan velge avgift i stedet for bompenger, og pengene skal gå til å finansiere veiprosjekter og kollektivtrafikk. Tromsø kommune har tjent penger på bensinsalget i flere år, og har besluttet å fortsette med ordningen i ti år til.

— Men hele ordningen forutsetter at det er langt fra bensinstasjoner med avgift til bensinstasjoner uten avgift. Slik er det i Tromsø, forteller Skauge. Og slik er det ikke i Bergen og omegn. Om Bergen skulle innføre en slik avgift uten at nabokommunene gjorde det, vil det altså bare føre til at bilistene kjører over kommunegrensen for å fylle bensin.

Men skulle Bergen kommune få mulighet til å innføre en slik avgift, kunne en avgift på 60 øre per solgte liter bensin skaffe over 56 millioner kroner til kommunekassen, ifølge Bergens Tidendes uhøytidelige beregninger.