– Det finnes ingen måte å stoppe det som i dag fremstår som et prissamarbeid mellom bensinstasjonene i Bergen. Selv om det er ulovlig å drive et prissamarbeid, kan ingen hindre oljeselskapene i å sjekke hverandres priser jevnlig, og justere egne priser deretter, sier daglig leder i NAF avdeling Bergen og omegn, Ole Jon Christensen.

Christensen har denne uken stilt seg kritisk til oljeselskapenes fastsetting av drivstoffpriser, som ifølge NAFs oversikter har vært påfallende like den seineste tiden.

– Å kalle det et prissamarbeid er vanskelig, for det er umulig å bevise at det foregår noe ulovlig mellom selskapene, som direkte kontakt mellom dem. Men det fremstår som kritikkverdig når prisene er så like som de er, sier han til bt.no.

– Ikke ulovlig

Bensinstasjoner som bt.no har vært i kontakt med, innrømmer at det er vanlig praksis å jevnlig sjekke de lokale konkurrentenes priser. Fungerende daglig leder ved Esso Nyborg, Tommy Hagen, vil ikke fortelle hvilke stasjoner hans stasjon sjekker, men han bekrefter at det blir gjort.

– Ja, det er vanlig praksis. Det er imidlertid ulovlig å snakke med konkurrentene om pris, for eksempel på telefon. Det gjør vi selvsagt ikke, sier han.

– Kjører dere hver dag fysisk ut og sjekker hva konkurrentene tar for drivstoffet?

– Ja, det er vi som er sjefene på stasjonen som gjør det, sier han.

Hagen forteller at overvåkingen av konkurrentene gjøres for å kunne tilby bedre priser enn konkurrentene.

Kan ta høy pris

Også informasjonssjef i Esso Norge AS bekrefter at stasjonene vanligvis sjekker hverandres priser. Han understreker at prisen på råolje og ferdig raffinerte produkter, avgiftsnivåer og valutakurser også er med på å påvirke prisene, men at den lokale konkurransen spiller en stor rolle for fastsettingen av prisene.

– Hvis stasjonene sjekker prisene til hverandre for å konkurrere, hvorfor holder da alle stasjonene i Åsane høyere pris enn resten av Bergen?

– Den lokale konkurransen tillater nok høyere pris her, sier han. Dette bekrefter også Tommy Hagen.

– Man setter jo ikke prisene lavere enn man må. Stasjonene i Åsane trenger ikke sette prisene lavere enn dette, og derfor blir det ikke gjort, sier han.

– En gulrot

Ole Jon Christensen hos NAF forteller at ingen bensinstasjoner i Åsane har lave nok priser til å hevde seg på listen i den nye SMS-tjenesten som nå er aktiv.

– Jeg kan bekrefte at prisnivået i Åsane jevnt over er høyere enn andre steder, med unntak av Arna, der det som regel er enda høyere. Jeg mener det ville vært en gulrot for Åsane-stasjonene å komme inn på listen vår, som blir oppdatert kontinuerlig, sier han.

– Hvordan kan forbrukerne påvirke drivstoffprisene?

– Det er veldig vanskelig, men når det gjelder dem som bor i Åsane, kan det hjelpe å følge prisene, og gjerne fylle i Sandviken. Der er prisen lavere. Mister stasjonene kunder, må de senke prisene, sier han.

Gi dine meninger og tips om bensinprisene i Bergen i kommentarfeltet under:

SJEKKER: - Ja, vi sjekker konkurrentenes priser daglig, sier fungerende daglig leder ved Esso Nyborg, Tommy Hagen.
Pål Engesæter
KAN IKKE STOPPES: Det er umulig å hindre det som i dag ligner veldig på et prissamarbeid, sier NAF-leder Ole Jon Christensen. - Prisene i Åsane er høye fordi stasjonene kan holde dem høye, sier han.
Pål Engesæter