— Trappen er ikke bare farlig for funksjonshemmede, men også for småbarn. Den avsluttes i vannkanten uten noen form for sikring, sa Jens-Olav Johannessen, tidligere fylkessekretær i FFO Hordaland, til BT i fjor.

FFO klaget da Bergen kommune inn for Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). Årsaken er at de mener kommunen har forbrutt seg mot Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, både når det gjelder formål og universell utforming.

- Lett å tro det er flatt

Deltasenteret, et statlig kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, ble bedt av LDO om å vurdere trappens utforming. Nå er rapporten klar.

«Det kan virke som om trappens form er blitt viktigere enn at den skal egne seg for flest mulig av byens befolkning», skriver Deltasenteret i brevet som er oversendt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

De gir FFO Hordaland medhold i at den visuelle kontrasten i trappen er altfor dårlig.

«Selv for godt seende er det umulig å se trappeforkanten. Det er lett å tro at det er flatt helt frem til vannkanten», heter det i rapporten.

- Kan snuble

  • Når man går i en trapp skal man kunne se hvor hvert trappetrinn begynner og slutter, derfor er det ofte en mørk kant på hvert trappetrinn. Alle med dårlig syn eller dårlig balanse har stort behov for å kunne beregne hvor kanten er på hvert trinn, slik at man ikke snubler, sier Toril Bergerud Buene, leder av Deltasenteret.

- Hva kan konsekvensene bli?

— Problemet med manglende kontrastmarkering av trapper er at det er vanskelig for synshemmede og andre med som har problemer med å bedømme avstand, å føle seg trygg i trappen. Faren er at man snubler og slår seg.

Hun understreker at Deltasenteret selv ikke har vært på befaring, og at de uttaler seg på bakgrunn av bilder og annen dokumentasjon.

- Bør gjøre ny vurdering

Deltasenteret kritiserer Bergen kommune for å forsøke å definere seg bort fra kravene om universell utforming og tilgjengelighet.

— Ved å definere at nederste platå ikke skal lekes på og at trappen skal være en sittetrapp, har man manøvrert seg bort fra kravet om likeverdig bruk av stedet. Man kan ikke sette slike krav i et offentlig rom. Folk vil bruke en åpen trapp i et åpent miljø akkurat slik det faller dem inn, og unger kan ikke nektes å leke der, sier hun.

Bergen kommune har allerede foreslått å forbedre belysningen på stedet. Deltasenteret mener dette har liten effekt i dagslys, og foreslår heller å fremheve trappens sprang ved å bruke lys og mørk stein som markering.

Kravene til universell utforming er blitt vesentlig skjerpet de siste årene.

Selv om prosjektet på Festplassen ble påbegynt for flere år siden, mener Deltasenteret at det burde ha vært mulig å innarbeide den nye kunnskapen i siste del av prosjektet som ble gjennomført i 2008 og 2009.

Deltasenteret konkluderer med at kommunen bør gjøre en helt ny helhetsvurdering av utformingen av trappen.

Bestemmer seg i neste uke

  • Dette viser at klagen vår var riktig, sier fylkesleder i FFO Hordaland, Malvin Ågotnes.

Mens Deltasenteret gir faglige råd, er det Likestillings- og Diskrimineringsombudet som skal avgjøre om Bergen kommune har brutt loven da de bygde trappen.

— Vi jobber med en uttalelse som vil bli klar i neste uke, sier presserådgiver Helge Olav Haneseth Ramstad i LDO.

Ombudet har mulighet til å pålegge kommunen å gjøre endringer hvis de mener det er nødvendig.

- Kjenner du til at svaksynte har vært innblandet i ulykker på Festplassen?

— Nei, men da ville det være for seint. Det er det vi må forebygge, sier Ågotnes.

Byråd Lisbeth Iversen har tidligere sagt at kommunen er åpen for å rette opp ting dersom det viser seg at de har glippet på noe.

Er trappen på Festplassen trygg nok? Si din mening her.