– Offentlige toalett i Bergen er nesten ikke å oppdrive. Vi må oppsøke hoteller og kafeer, sier Rut-Marie Bøe (77).

Sammen med ektemannen Jørgen Bøe (77) er hun aktiv i NOFUS, Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer.

I over 30 år har Rut-Marie Bøe hatt en innskrumpet blære, som gjør at hun må ofte på do. På det verste gikk hun på do syv ganger hver natt. En bytur bød på store utfordringer.

– Etter å ha tatt bussen fra Minde til byen, var det bare å løpe til nærmeste toalett, forteller hun.

Etter å ha fått behandling på Haukeland Universitetssykehus er hun nå langt bedre, men fremdeles må hun planlegge hver bytur ved at hun drikker lite på forhånd.

Møter stengte toaletter

Det er et skrikende behov for flere offentlige toaletter i sentrum, mener ekteparet.

– For dem som må oppsøke toalett en gang i timen, blir det nesten umulig å oppholde seg i sentrum, sier Jørgen Bøe.

Derfor har de avtalt et møte med Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, i slutten av måneden. Målet er å overbevise politikerne om å forbedre det offentlige toalettilbudet.

Ekteparet kjenner i dag bare til to offentlige toaletter i sentrum, på Bystasjonen og togstasjonen. Tidligere var det mulig å avlegge et dobesøk på Torgallmenningen og Fisketorget, men disse ble stengt for noen år siden.

– Hvorfor legger de ned de få vi hadde?, spør Rut-Marie Bøe.

Foreningen vil kjempe for minst to nye offentlige toaletter i Bergen, lokalisert til Torgallmenningen og Fisketorget, hvor behovet er størst.

Må holde seg hjemme

Personer med sykdommer i urinveiene har vanskelig for å holde seg når de først må på do.

– Noen klarer fem minutter, andre gjør det ikke. Det er fryktelig å måtte på do uten å ha et sted å gå, sier Rut-Marie Bøe.

Hun opplever stadig å bli avvist på butikker, hvor de forteller at toalettet bare er åpent for personalet.

Mange av de som er avhengige av hyppige dobesøk, velger i stedet å holde seg hjemme.

– De får et dårlig sosialt liv og det går ut over livskvaliteten deres, sier Jørgen Bøe.

Han sier det manglende dotilbudet ikke bare rammer personer med urinveisplager, men også turister og barnefamilier.

– Kan noen komme på et eneste skilt i Bergen som viser veien til et offentlig toalett? Det er en stor skam å ikke kunne tilby tilreisende toalett, sier han.

Tabubelagt

Ekteparet Bøe var med å starte en lokalforening i Hordaland for folk med denne typer plager for 12 år siden. I dag er de styremedlemmer i NOFUS Hordaland. Urin— og avføringslekkasje, sengevætingsproblemer og prostataplager er blant plagene til medlemmene.

I Norge regner man med at rundt 500 000 mennesker sliter med urinlekkasje. Først og fremst er det eldre som blir rammet, men også mange kvinner som har født blir rammet av inkontinens.

Likevel er det fremdeles knyttet mye tabu til disse sykdommene. Ekteparet ønsker å bidra til en alminneliggjøring.

– Det er mange som har disse problemene, men få tør å snakke om det, sier Rut-Marie.

Kommunen erkjenner problemet

  • Vi erkjenner at det ikke er en ideell situasjon i dag, og at vi har en utfordring i å finne gode løsninger. Derfor ønsker vi innspill fra NOFUS, sier Iversens politisk rådgiver, Rahim Nicolay Ali.

Han sier at kommunen vurderer ulike modeller. Utfordringen med kommunale toaletter er, ifølge Ali, at det er veldig dyrt.

— Men det jobbes med å etablere nytt på Fisketorget. Vi vurderer også å inngå avtaler med ulike spisesteder, som skal gjelde spesielt for utsatte grupper som sliter mer med dette enn den vanlige borger, sier Ali.

I dag er det få som vet hvor de kommunale toalettene i Bergen befinner seg, og vanskelig for turister å orientere seg.

– Vi kan også bli bedre til å markedsføre de vi har, sier Ali, og nevner Rådhuset, Bryggen og Zachariasbryggen.

Hvor går du på do i Bergen sentrum? Er toalettilbudet godt nok?

TOALETT-LETING: Rut-Marie Bøe (77) og ektemannen Jørgen Bøe (77) foran et toalett på Torgallmenningen som ble stengt for tre år siden.
SILJE KATRINE ROBINSON