• Temgesic må gis i doser minst tre ganger daglig. Det sier seg selv at dette er umulig å følge opp, sier Wenche Haga, leder ved Metadonklinikken i Bergen.

Hun synes ikke det er riktig at legene bruker Temgesic som rusbehandling, så lenge metadon og subutex er godkjente preparater i denne type behandling.

— Subutex har samme virkestoff som Temgesic, men det er mye sterkere, og sperrer fullstendig for virkningen av opiater (eksempelvis heroin) med bare en dose for dagen. For å oppnå samme virkning med Temgesic, trengs tre doser for dagen, sier Haga.

Hun mener derfor at det ikke er praktisk mulig å organisere utdeling av Temgesic i forsvarlige former. I tillegg har hun sett hvordan mange misbruker stoffet.

— Mange løser opp pillene og bruker dem gjennom sprøyter. Da får de et kick av det. Temgesic er et alvorlig legemiddel. Det er vanedannende, og i likhet med Subutex, er det ikke et legende middel, men noe de sannsynligvis må bruke livet ut. Slike midler bør brukes under ordnete forhold med bred oppfølging, sier Haga.

Hun vet blant annet at enkelte bruker heroin sammen med Temgesic.

— Og da skal det mye heroin til før man kjenner virkningen, og faren for overdose er stor. Det er dessuten mange preparater Temgesic ikke bør blandes med. I tillegg vet vi at mange selger tablettene for å betjene gjeld, sier hun.

Haga synes heller ikke det er noen god idé å bruke Temgesic i en overgangsfase for personer som venter på Subutex-behandling.

— Vi ønsker at de som begynner på Subutex skal ha hatt et brudd med rusidentiteten. De skal ikke bare gli fra et stoff til et annet, men vise at de ønsker en mental endring, sier Haga.