I dag startet erstatningssaken som Geir Sælevik og hans kone har anlagt mot staten for uberettiget straffeforfølgning, etter at Sælevik i mange år uskyldig levde med groteske anklager om at han skulle ha voldtatt sin egen søster.

Rettssaken går i Sunnhordland forhørsrett. Sæleviks advokat, Arvid Sjødin, gikk knallhardt til angrep på politiet og påtalemyndigheten allerede i sitt innedningsforedrag.

— Denne saken dreier seg om et gedigent overgrep mot et ektepar. Lensmannsbetjenten som mottok sexanmeldelsen fra Sæleviks søster, gikk umiddebart god for hennes troverdighet. Det har preget hele etterforskningen, sa Sjødin i retten. Han gikk deretter møysommelig inn i sakens gang i rettssystemet, og påviste blant annet at det tok hele 27 måneder fra anmeldelsen mot Sælevik ble innlevert til hans daværende advokat fikk innsyn i saksdokumentene.

Sælevik gikk til motanmeldelse av søsteren på grunn av anklagene om sexovergrep. Den anmeldelsen brød politiet seg ikke om å registrere før etter fire år. Saken ble da henlagt samme dag som den ble registrert. Så sent som i 2000 anførte en tidligere statsadvokat at Sælevik kunne være skyldig i sexanklagene. Men i mai 2001 henla riksadvokat Tor Aksel Busch sedelighetssaken som intet straffbart forhold.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg representerer staten i erstatninssaken.

I retten i dag har Wangberg ikke erkjent at staten har noe erstatningsansvar overfor Sælevik.

— Sælevik har ikke på noe tidspunkt hatt status som siktet i denne saken.

Wangberg innrømmer alikevel at politiets arbeid har vært sterkt kritikkverdig.

— Det er en skam at denne saken har tatt så lang tid, sier Wangberg til bt.no.