— Huseieren blir jaget av en samlet ulveflokk, men han er ikke den eneste som må ta ansvar, sier Skansen. Han driver firmaet Skansen Consult og har blant annet i oppdrag å bistå eieren etter brannen i Trondheim i 2002. En brann som utslettet et halvt kvartal verneverdig trehusbebyggelse.

— Brannen i Lille Øvregaten har mange fellestrekk med brannen i Trondheim, sier han.

Skansen har prøvd å ta kontakt med huseier Alf Hove for å tilby hjelp, men foreløpig uten å lykkes.

— Nå skyver alle fra brannvesen til forsikringsselskap skylden over på huseieren. Dette er et vrengebilde. Saken er mer nyansert, mener Skansen.

— Når myndighetene sier at brannsikringen er eiers ansvar, er det ansvarsfraskrivelse. Plan- og bygningsloven er klar på at når du ikke får svar på en henvendelse, skal du gå ut og stanse virksomheten. Hvorfor ble ikke det gjort i dette tilfellet, undrer han.

- Ikke én syndebukk

Skansens senioringeniør Håkon Winterseth trekker linjer til en annen offentlig etat - likningsvesenet.

— Hvis det var slik at man slapp å betale skatt hvis man ikke svarte på brevet fra likningsmyndighetene, da tror jeg ikke det var mange som hadde betalt skatt. Poenget er at det er stor forskjell på hvordan ulike etater følger opp, sier Winterseth.

Skansen mener det ikke kan forventes at huseiere skal ha full innsikt i brannsikring.

— Det er mulig eier har skyld i saken, men brannkompetansen i Bergen kommune sitter ikke hos huseierne. Den sitter hos brannvesenet og noen i næringslivet. Her er det ikke én syndebukk. Jeg synes dette er feigt. Huseieren har helt sikkert ikke ment å sette fyr på Bergen. Nå er det blitt en jakt. Man skal ta han som ikke engang tør å snakke med pressen. Fyren er jo sikkert livredd. Brannvesenet i Bergen er en ganske sterk enhet, minner Skansen om.

Forferdet

Skansen viser til Brannloven og forskrifter som sier noe om brannvern. Han er forferdet over at kommune og brannvesen ikke har kontrollert og fulgt opp bygningen som begynte å brenne onsdag i forrige uke. To jenter på 17 og 19 år ar nær ved å omkomme i brannen, som trolig startet i et solarium i Sentrum Treningssenter.

— Når brannsjefen har pekt ut fem områder som er viktige å sikre mot brann, da sier loven at det skal føres tilsyn. Når brannsjef sier brannstedet i Lille Øvregaten ikke er definert som særskilt brannobjekt, synes jeg det er veldig rart siden det ligger i et av de områdene som er pekt ut som brannfarlig, sier han.

- Mangler samhandling

Skansen legger ikke skjul på at han driver et firma som har interesser på dette feltet. Han mener det mangler en strategisk plan for forebygging, og han mener det mangler samhandling mellom kommune og brannvesen. I går tok han kontakt med byrådsleder Monica Mæland for å tilby sine tjenester.

— Det mangler en plan for strategiske rammer. Det fører til at det blir umulig å gjøre en god jobb med brannsikring. Kommunen kan spare penger på en god strategi. Når brannsjefen skylder på manglende ressurser til kontroll, blir det feil. Dette handler ikke om ressurser, men om forvaltning av ressurser, mener han.

Skansen Consult holder i dag på med et stort prosjekt for å sikre Bryggen mot brann.

- Sjekk alle aktører

Forsikringsselskapet If skal drive sin egen etterforskning. Det har vært antydet at de kan komme til å kreve regress fra huseier Alf Hove etter beskyldninger fra brannvesenet om manglende brannsikring. Skansen råder If til også å se på de andre aktørene.

— Sett i lys av det som har skjedd, er det veldig stort grunnlag for å undersøke flere enn huseier, mener han, og kaller aktørers opptreden for «skittent spill».

— Og hvordan kunne If forsikre dette huset uten å kreve dokumentasjon på at forskriftene var holdt, undrer han.

Han synes også det er rart at brannvesenet har satt ned en intern granskingsgruppe når de selv er part i saken.