I alle fall mener Christian Foss det. I snart ett år har han forhandlet med Bergen kommune om ny festeavtale for Ulriksbanen. Den nåværende kontrakten går ut i 2011.

— Fredag fikk vi beskjed om at kommunen avbryter forhandlingene, sier Foss.

Veritas-krav

Siden 1. januar har Ulriksbanen vært helt stengt etter krav fra Veritas, som har tilsynet med alle taubaner i Norge. Veritas har oppdaget svekkelser i nåværende bæretau for Ulriksbanen, og krever at kabelen blir skiftet.

I første omgang står banen frem til det er gjennomført røntgenundersøkelser av kabelen i slutten av januar. Hvis Veritas etter disse målingene står fast på kravet, står i hvert fall sommersesongen 2008 i fare.

— Å skifte bærekabelen vil ta tre-fire måneder fra bestillingen foretas, og det vil koste mellom halvannen og to millioner kroner, sier Foss.

Uten avtale, ikke penger

Hvis han får en tilfredsstillende festeavtale med Bergen kommune, vil han sette i gang umiddelbart for å få på plass nytt bæretau - hvis Veritas opprettholder sitt krav.

— Med grunnlag i positive signaler fra kommunen har jeg siste år lånt to millioner til dagens eierselskap for at driften skulle gå som normalt i 2007. Men det blir ikke aktuelt å skyte inn mer penger før en langsiktig avtale er på plass, sier Foss.

Hans rådgiver, advokat Morten Foros Krohnstad, sier at det er helt urealistisk at dagens eier skal greie å finansiere en eventuell utskiftning av kabelen.

Driften av Ulriksbanen har vært ganske turbulent de siste årene. Det gamle driftsselskapet ble tvangsoppløst i fjor høst. Der var far til Foss, Thorbjørn Sirseth, eier og daglig leder. Han eier også selskapet Ulriken Eiendom AS som siden sist høst har overtatt konsesjonen for Ulriksbanen.

Vil satse inntil 15 millioner

— Får jeg en tilfredsstillende avtale, vil jeg kjøpe «innmaten» i Ulriken Eiendom, det vi si selve taubanen, øvre og nedre stasjon pluss kafébygget på toppen. Dessuten vil jeg sette i gang en totalrenovering, en investering som jeg tror kan komme opp i inntil 15 millioner kroner, sier Foss.

For å sikre en tilfredsstillende økonomi, har han stilt som forutsetning at festeavtalen må være på 35 år med mulighet for nye 35 år. Bergen kommune står derimot hardt på at 20 år får være nok. I en e-post fredag 4. januar skriver Karl Fartein Løseth hos Kommuneadvokaten:

«Kommunens syn er som tidligere meddelt at festetiden skal være med utgangspunkt i konsesjonsperiodens lengde som er 20 år. Avstanden mellom partene ser ut til å være for stor til at det er grunnlag for å forhandle videre».

Kommunens advokat Karl Fartein Løseth vil overfor BT ikke begrunne kommunens standpunkt.

— Vi har hatt diskusjoner med Foss om forlengelse av avtalen. Vi har identifisert at vi er uenige på endel punkter, deriblant festetidens lengde. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentar til denne saken nå, sier Løseth.

Hva bør gjøres med Ulriksbanen? Si din mening i feltet under!

ULRIKSBANEN STÅR: Ulriksbanen har stått siden 1. januar. Christian Foss vil investere inntil 15 millioner, men frykter at banen kan bli stående for godt på grunn av det han mener er steil holdning fra Bergen kommune.
Skodvin, Helge