• Kontraktene mellom Torget i Bergen AS og torghandlerne er ulovlige. De som har laget kontraktene virker ikke særlig profesjonelle.

Kraftsalven kommer fra Torild Brende, leder for Næringsjuridisk seksjon i Handels og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH). Tidligere i sommer ble hun kontaktet av den nystartede fagforeningen «Torgets Handel— og Kulturforening», et alternativ til den tradisjonelle «Torghandlerforeningen». De ba om en gjennomgang av lovligheten i kontraktene.I kontraktene er det to paragrafer som ifølge organisasjonen strider mot norsk lov. To lovbrudd Dette er lovbruddene:* Torget i Bergen AS krever at alle som skal leie fast plass på Torget må være medlemmer i Torghandlerforeningen. Dette bryter med både norsk og internasjonal lov om fri foreningsrett, en del av menneskerettighetsloven.* Torget i Bergen AS krever at alle torghandlere skal levere ukentlige omsetningsrapporter. Ifølge juristene i HSH er dette noe de ikke kan kreve i henhold til norsk lov.- Jeg har ikke vært borti noe tilsvarende tidligere. Jeg synes kontraktene bærer preg av at parten som har utformet dem (Torget i Bergen AS) ikke har vært særlig profesjonell. De kjenner tydeligvis ikke regelverket, sier Brende i HSH. - Helt vanlig Lise Wergeland Strømmen, bystyremedlem for Høyre, er fersk styreformann i Torget i Bergen AS. Hun er ikke enig i at kontraktene kan være ulovlige.- Det er normalt i kjøpesentre at de som driver handel må melde seg i en interesseorganisasjon. Dermed er de enklere å forholde seg til som gruppe., sier hun til Bergens Tidende, og understreker at den kontraktene har vært til grundig juridisk vurdering hos egne jurister.- Intensjonen er å få et demokrati på Torget. Alle har én stemme, og står fritt til å melde seg inn i andre fagorganisasjoner. Men ved å melde seg ut, bryter de aksjonæravtalen de har skrevet under på. Det er retten til å ha plass på Torget de nå sier ifra seg. Jeg skjønner ikke helt intensjonen deres, fortsetter Wergeland.HSH kommer til å følge saken videre.- Medlemmene våre ønsker å starte en alternativ forening, og det vil vi hjelpe dem med, sier Brende i HSH.Forholdene på Torget har vært tatt opp som spørsmål i bystyret i Bergen tre ganger. fakta/konflikten på Torget * I mai startet en gruppe torghandlere en fagforening, «Torgets Handel- og Kulturforening» etter lengre tids misnøye med den gamle foreningen, «Torghandlerforeningen», og med driften av Torget AS.* Torget i Bergen AS er ansvarlige for driften av Torget. Bergen kommune eier 51 prosent av aksjene.* I kontraktene torghandlerne har med Torget i Bergen AS står det at de er pliktige å være med i «Torghandlerforeningen» for å få rett til fast salgsplass. De som har gått over til den nye foreningen er blitt truet med å miste plassene sine på Torget. * Ifølge Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, er kontraktene på Torget ulovlige.