– Her kunne vi nok ikke gått før, sier landskapsarkitekt Fritjof Stangnes.

– Myrmassen er presset opp. Før gikk det bare en liten bekk her, og på siden var det myr.

Vi går langs utløpet fra Iglevann i Fana. Vannstanden er høy. Stangnes anslår at det er 60-70 centimeter mer vann enn normalt både i vannet og elven.

– Ulovlig utbygging

Nå slår Bergen kommune fast at det har vært ulovlig bygging i området, og har sendt utbygger Fyllingen Maskinstasjon et forhåndsvarsel om pålegg om retting.

I juni i fjor oppdaget blant andre ekteparet Sigurd Arne og Else Arnesen at vannstanden i området steg. Da uværet herjet midt i september, ble første etasje i huset deres totalskadet. De måtte flytte ut, og skadene er beregnet til omtrent halvannen million kroner. Arnesen mener den økte vannstanden skyldes at det er fylt ut masser i Iglevann.

Ekteparet får støtte fra Noregs vassdrags— og energidirektorat (NVE) som var på befaring i området 1. desember i fjor. I en rapport konkluderer de med at vannstanden i området denne dagen sto høyt i forhold til det som ville være naturlig. Vegetasjonen i området bærer også preg av å ha vært i bevegelse, mener de.

«Masseutskifting/masseinnfylling i området som grenser mot naturvernområdet kan ha medført en utfylling/utskyving av myrmasser i et parti av elvestrekningen, noe som medfører redusert avløpingskapasitet fra Igletjønn og dermed oppstuving av vannstanden», heter det i rapporten.

Må ha ekstra vakter

Elven nedover mot Iglevann har også høy vannstand. Ved Smørås skole er det første gjerdet som skulle beskytte barna mot vannet bokstavelig talt druknet. Stangnes trakker gjennom når han prøver å stå på isen ved det gamle gjerdet. Han blir våt nesten til livet.

– Her må dere ikke gå, sier han til elevene som er på vei hjem fra skolen.

I fjor høst kom det opp et nytt gjerde som skal beskytte barna mot vannet.

– Det var faktisk jeg personlig som så at det var nødvendig siden det er en skole like i nærheten, sier Otto Fjæren, inspektør hos samferdselsetaten i Bergen kommune.

Rektor ved Smørås skole, Vibeke Sundsbak, sier at elven stadig flyter over når det er mye nedbør.

– Vi må gå ekstra vakter langs elven for å passe på elevene når det er mye nedbør, forteller hun.

Både Fjæren og Sundsbak sier at det har vært slik i flere år, men at det har vært spesielt ille det siste året.

–Ulovlig i naturvernområde

Ved Iglevann er det fylt ut steinmasser helt til vannkanten. Dette er stridens kjerne.

– Det er fylt ut til den blå staken der, peker Stangnes.

– Men den nederste delen her er et naturvernområde, så her er det ulovlig å fylle ut. Her vi står nå, er det elleve meter stein under oss. Når man fyller stein på myrlandskap, forsvinner svampeffekten. Vannet har ikke noe sted å gjøre av seg. Tidligere tok myren opp vann, men nå er det mer som må transporteres i elven, forklarer han.

Å bygge i naturvernområder er ulovlig, ifølge plan- og bygningsloven.

– For å bygge i naturvernområder må man søke om konsesjon på forhånd. Dersom det ikke er søkt om slik konsesjon på forhånd og området ikke blir tilbakeført, kan NVE kalle inn saken til konsesjonsbehandling, sier Gunnstein Brakestad, regionsjef i NVE.

En slik konsesjonsbehandling kan utbygger måtte betale.

Byggesakssjef i Bergen kommune, Anne Iren Fagerbakke, sier at noe må gjøres. Midt i måneden er det planlagt et møte mellom kommunen, utbygger og NVE. Der håper Fagerbakke å komme frem til den beste løsningen.

– Utbygger hadde lov til å fylle ganske langt ut, så spørsmålet er om dette hadde skjedd uansett. Men det er ikke tvil om at vi ser på denne saken som aktuell og den berører et viktig tema, sier hun.

- BEDRE SIKRING: - Her burde det vært bedre sikret, sier landskapsarkitekt Fritjof Stangnes. Han sto nesten til livet i vann i elven som passerer Smørås skole.
MARITA AAREKOL