Kvinnen (33) ble varetektsfengslet torsdag. Hun ble plassert i en av betongcellene i kjelleren hos Hordaland politidistrikt. Hun beskriver oppholdet der som grusomt.

Fredag ble det klart at politiet ikke greide å finne plass i et vanlig fengsel for henne. Da begjærte forsvareren, advokat Kaj Wigum, kvinnen løslatt.

Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen ga ikke bare kvinnen medhold. I kjennelsen gir han klart uttrykk for at det er et «ulovlig inngrep mot den varetektsfengslete» å holde dem i politiarresten.

Torkildsen påpeker også at dette er en «triviell fengsling på grunnlag av gjentakelsesfare for småtyverier.»

— Skulle bare mangle

— Det er en riktig og bra kjennelse. Men egentlig er det en selvfølge at kjennelsen blir slik. Det er ikke hjemmel for å holde folk mer enn 24 timer i politiarresten. Når Justisdepartementet og Riksadvokaten først har gitt regler om dette, så skulle det bare mangle at de følges, sier forsvarer Kaj Wigum.

— Er det et paradoks at politiet som skal forfølge lovbrudd i samfunnet, stadig vekk lar folk sitte lenger i politiarresten enn det er lovhjemmel for?

— Jeg forstår at de fremstiller pågrepne for varetektsfengsling. Men hvis politiet skal følge loven, så burde de på eget initiativ slippe dem ut etter 24 timer i politiarresten. Eller finne plass i et vanlig fengsel for dem.

- Uærlig og hyklersk

Wigum retter imidlertid hovedskytset mot myndighetene; altså Justisdepartementet og politikerne.

— Norge som nasjon har akseptert internasjonale konvensjoner om human fangebehandling, og lagt dem inn i norsk lov. Når de så lar være å følge de samme lovene, er det uærlig og hyklersk. Det ville vært mye ærligere å si at vi ikke greier å følge konvensjonene, derfor tar vi de heller ikke inn i norsk lov, sier han.

Slik det fungerer i dag, så blir ansvaret for situasjonen dyttet rundt mellom politi, fengselsvesen, dommere, departement og politikere. Fengselsdirektørenes hodepine er å prioritere et begrenset antall ledige celler mellom soningskøen og varetektsplasser. Politiet krever flere varetektsplasser, men ønsker samtidig at domfelte skal raskt inn på soning.

Departementet prioriterer begge deler, mens Stortinget viser til begrensete midler til nye bygging av nye fengselsplasser. Resultatet er at varetektsfengslete må sitte i dagevis i små betongrom i kjelleren der det ikke er plass til mer enn en seng, en stol og et lite bord.

- Forsvareren må være rask

— Alle skylder på hverandre. Dermed blir ansvaret pulverisert, sier Wigum.

— Burde ikke også en del forsvarere ta et ansvar og tidligere begjære løslatelse av sine klienter når de har sittet i over 24 timer?

— Jeg vil ikke kritisere andre forsvarere. Men en forsvarer bør være meget rask med å begjære løslatelse når loven brytes på denne måten, sier Wigum.

BT greide ikke å få noen kommentar fra politiet i går.

24 TIMER, IKKE MER: Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen mener at når vi først har lover og regler, så må også politiet følge dem. Å holde noen i politiarresten mer enn 24 timer er et «ulovlig inngrep mot den varetektsfengslete», skriver han i kjennelsen.<p/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK