Vann— og avløpsetaten får nye kontorer ved brannstasjonen på Nygårdstangen, som koster nesten dobbelt så mye som de lokalene etaten i dag har. Til gjengjeld sparer kommunen 30 millioner kroner på den nye brannstasjonen.

Blodpris

— Det er helt urimelig at byens innbyggere gjennom vann- og avløpsgebyrene betaler blodpris for nye kontorlokaler ved hovedbrannstasjonen for at kommunen skal spare penger, sier Smith-Sivertsen.

Den nye brannstasjonen på Nygårdstangen skal koste 284 millioner kroner. Regningen på brannstasjonen holdes nede, ved at det bygges kontoretasjer oppå brannstasjonen. Dermed deles dyre grunnkostnader på flere etasjer.

For å få regnestykket til å gå i hop tas det blant annet opp et lån på 77 millioner kroner, der renter og avdrag betales av vann- og avløpsgebyret. VA-seksjonen får nye kontorer med en husleie på over 2000 kroner per kvadratmeter.

— Prisen er nesten dobbelt så høy som markedsleien, sier Smith-Sivertsen.

Bryter forskriftene

I forskrift for kommunale vann- og avgiftsgebyrer heter det at rammene for gebyrene ikke skal «overstige kommunenes nødvendige kostnader». Og i kommentarene til forskriften heter det at gebyrene ikke skal «brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen».

— Det kan ikke herske tvil om at leien overstiger kommunens nødvendige kostnader. Og i dette tilfelle brukes pengene til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. Jeg er ikke i tvil om at byrådet her foreslår å bryte forskriftene, sier Smith-Sivertsen.

Han er forundret over at dette forslaget kommer mens kommunerevisjonen regner på hvor mye kommunen må betale tilbake til byens innbyggere for å ha krevd for mye i gebyrer de siste ti årene.

Droppe kontorene

— Høyre mener det er riktig å holde vann- og avløpsgebyrene lavest mulig. Derfor kan ikke vi støtte forslaget fra byrådet, sier Smith-Sivertsen.

I stedet vil Høyre droppe kontoretasjene, og så skaffe de 30 millioner kronene det koster å bygge brannstasjon på andre måter. Det betyr, ifølge byrådet at brannstasjonen ikke kan stå ferdig ved utløpet av 2004. Det igjen vil føre til at Lagmannsretten blir forsinket med sine planer for nybygg på den frigitte tomten.

— Jeg reagerer på at byrådet på denne måten forsøker å legge presse på bystyret. Det virker underlig at disse forholdene rundt finansieringen ikke kunne ha blitt lagt frem for oss tidligere, sier Smith-Sivertsen.

— Er det noen fare for brannstasjonen?

— Nei, den skal vi få bygget. Det ønsker alle.